Rekonštrukcia vojnového cintorína v obci Hostovice (2011-2014)

V sobotu 25. októbra 2014 sme v spoločnosti obyvateľov obce Hostovice a pozvaných hostí slávnostne ukončili rekonštrukciu vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci. Slávnostnou posviackou sa pre nás skončil príbeh ďalšieho vojnového cintorína, ktorý sa nám podarilo zmeniť zo zanedbaného kúta obecného cintorína na dôstojné pietne miesto.

Na vojnovom cintoríne je pochovaných 112 vojakov. Známych podľa mien je 104 rakúsko-uhorských vojakov. Neznámych je 8 vojakov, z ktorých je jeden ruský vojak.

Na cintoríne sme v priebehu rokov 2011-2014 zorganizovali viac než 20 pracovných brigád. Dobrovoľníci zo Slovenska, ale aj zahraničia, odpracovali 1099 pracovných hodín. Väčšinu v tomto roku. Zažili sme tu veľmi veľa pekných chvíľ. Veríme, že aj pri ďalších projektoch bude pokračovať perfektná spolupráca s miestnou samosprávou na čele so starostom Ing. Petrom Čopákom. Sme radi, že sa nám podarilo spoločným úsilím tento vojnový cintorín obnoviť. Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa obnovy cintorínu zúčastnili, ale aj všetkým organizáciám, ktoré túto rekonštrukciu podporili. Projekt obnovy vojnového cintorína navrhol Ing. arch. Ľ. Gramata.

Nasledujúca fotoreportáž pripomína postupný priebeh rekonštrukcie tohto vojnového cintorína v Hostoviciach.

 H_zac1

Plocha vojnového cintorína v Hostoviciach pred začiatkom rekonštrukcie (jar 2011)

H_zac 2

Rozmeranie plochy cintorína na základe dobových  náčrtov (jar 2011)

Postupná obnova vojnových hrobov (jar 2011)

Oceľové konzoly pod kríže (jar 2014)

Prvé kríže nainštalované na vojnových hroboch (jar 2014)

Betonáž podstavca pod pamätník (jar 2014)

Prvé metre chodníka položené (jar 2014)

A postupne pribúdali ďalšie (leto 2014)

Príprava dreva na oplotenie cintorína (leto 2014)

Začiatok výstavby oplotenia (leto 2014)

Oplotenie po skompletizovaní (leto 2014)

Schodíky k centrálnemu monumentu (leto 2014)

Výstavba centrálneho monumentu (jeseň 2014)

Slávnostná posviacka vojnového cintorína v Hostoviciach (jeseň 2014)

Členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy na slávnostnej posviacke vojnového cintorína (jeseň 2014)

HOS1FIN

Zrekonštruovaný vojnový cintorín (jeseň 2014)

HO8

Centrálny kríž na vojnovom cintoríne (jeseň 2014)

HO7

Informačný panel na vojnovom cintoríne (jeseň 2014)

Projekt obnovy vojnového cintorína podporili: Ministerstvo obrany Českej republiky (ČR), Nadácia Pontis – Nadačný fond Telekom, Das Österreichische Schwarze Kreuz (Rakúsko), Pamätný výbor centenária prvej svetovej vojny (Maďarsko), Ján Pľuta – štrky a piesky, Urbárska spoločnosť vlastníkov urbárskeho lesa a pasienkov Hostovice, obec Hostovice a Klub vojenskej histórie Beskydy.

 

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.