Rekonštrukcia vojnového cintorína Rokytovce

Vojnový cintorín v obci Rokytovce je súčasťou civilného cintorína v obci. Pôvodne bol tvorený 10 hrobmi, ktoré sa v troch skupinách nachádzali roztrúsené na civilnom cintoríne. Spolu je na cintoríne pochovaných 90 obetí. Známa je identita len jednej obete, ruského podporučíka S. J. Smirnova.

R1

Stav vojnového cintorína bol zlý, niektoré hroby už zanikli. Zachovala sa iba časť voľnej plochy, obkolesená civilnými hrobmi. Obnova cintorína tak spočívala v stavbe pamätníka, ktorý symbolicky pripomenie miesto vojnového cintorína. Autorom návrhu pamätníka je Ing. Arch. Ľ. Gramata. 

R2

 

R3

Obnova cintorína začala v lete 2014. V prvej fáze bol vybudovaný základ pod pamätník.

R4

R5

R7

Nasledovala výstavba pamätníka z kameňa, ktorú realizovali profesionálni kamenári za pomoci dobrovoľníkov. Súčasťou obnovy bolo tiež osadenie informačnej tabule a symbolického kameňa k miestu hrobu podporučíka S. J. Smirnova.

R8

R9

V jari 2015 práce pokračovali. Realizovali sme dokončovacie práce na pamätníku a taktiež sa upravilo okolie pamätníka.

R10

R11

Slávnostná posviacka vojnového cintorína sa uskutočnila 27.07.2015. Posviacku vykonali miestni zástupcovia pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi, za asistencie príslušníka duchovnej služby OS SR Slavomíra Krajňáka. Slávnostných aktov  sa zúčastnili  aj zástupcovia rakúskej organizácie Čierny kríž, konzul Maďarskej republiky zástupca veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a ďalší hostia. Ľudovými piesňami s vojenskou tématikou prítomných potešili členovia speváckej skupiny Hačure z Humenného.

Uložiť

Uložiť

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.