Rekonštrukcia vojnového cintorína Palota (2009-2011) – video

Vojnový cintorín v Palote sa nachádza pri frekventovanej ceste do Poľska, často využívanej najmä na cykloturistiku. Na cintoríne je pochovaných 151 obetí bojov z prvej svetovej vojny. Spolu sa tu nachádza 28 hrobov (22 jednotlivých hrobov, 4 spoločné hroby a 2 hromadné šachty). Vojnový cintorín dlhé roky chátral. V roku 2007 obec Palota vyčistila plochu vojnového cintorína od náletových drevín a pristúpila k obnove hrobový polí. Osadený bol taktiež centrálny drevený kríž. V roku 2009 obec Palota a dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy uskutočnili dve dobrovoľnícke brigády na tomto vojnovom cintoríne. Plocha cintorína bola vyčistená od zvyškov náletových drevín. Vojnový cintorín bol oplotený dreveným oplotením. Vybudovaná bola prístupová cestička. V lete 2011 boli vďaka podpore rakúskeho Čierneho kríža (Das Österreichische Schwarze Kreuz) osadené drevené kríže na jednotlivé aj spoločné hroby. Pri cintoríne bola taktiež umiestnená informačná tabuľa a smerové tabule. Vojnový cintorín bol posvätený a slávnostne otvorený 30. septembra 2011.

http://www.youtube.com/watch?v=1JBir-hNVb4&feature=youtu.be

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.