Rekonštrukcia vojnového cintorína Becherov

V týchto dňoch sa dobrovoľníkom z Klubu vojenskej histórie Beskydy podarilo slávnostnou posviackou dokončiť rekonštrukciu vojnového cintorína z prvej svetovej vojny v obci Becherov. Musím podotknúť, že všetci, čo sme sa podieľali na obnove tohto vojnového cintorína cítime obrovské zadosťučinenie. V nasledujúcich riadkoch by som chcel zrekapitulovať jednotlivé etapy  postupnej rekonštrukcie vojnového cintorína v Becherove. Vojnový cintorín v obci Becherov sa nachádza na okraji civilného cintorína. V 72 hroboch je pochovaných celkom 111 vojakov. Celkovo 57 hrobov je jednotlivých, zvyšné sú spoločné. Na cintoríne je pochovaných 76 vojakov rakúsko-uhorskej armády a 35 ruských vojakov. Podľa mena môžeme identifikovať 11 rakúsko-uhorských vojakov, väčšinou príslušníkov rakúsko-uhorského 47. pešieho pluku (Infanterieregiment Nr. 47). Známe je tiež meno jedného ruského vojaka.

Tento cintorín sme začali rekonštruovať v spolupráci s obcou Becherov v júni 2011. Od prvej brigády sa zúčastňovali na rekonštrukcii členovia našich partnerských organizácii z Poľska, Českej republiky a Maďarska. Na prvej akcii sa venovala pozornosť výstavbe kamenného chodníka. Je potrebné spomenúť, že celá rekonštrukcia sa robila podľa projektu Ing. arch. Ľubomíra Gramatu, ktorý vo svojom projekte zachoval všetky historické atribúty vojnového cintorína v Becherove.

Pôvodný vzhľad cintorína

Kamenný chodník po prvej pracovnej akcii.

 

Na plochu tohto cintorína sme sa vrátili v júli 2011. Dokončili sme chodník a pracovali na úprave hrobov. Polovicu akcie nás trápilo zlé počasie, ale napriek tomu sme urobili kus práce.

Úprava hrobov v zlom počasí.

Dnešný výsledok práce by určite potešil aj nášho, kamaráta   pplk. v.v. Ing. Fera Kušníra, ktorý sa dokončenia rekonštrukcie nedožil.

 

V júli 2112 sme začali s výstavbou centrálneho pamätníka. Tento pamätník bol zatiaľ najväčšou výzvou, pred ktorou sme doteraz stáli. Na tejto brigáde sme jeho výstavbu iba začali. S výstavbou sa pokračovalo na ďalších akciách.

Postupná montáž pamätníka.

Táto partia slovenských a maďarských dobrovoľníkov začala s výstavbou pamätníka.

V auguste 2012 sa pokračovalo vo výstavbe pamätníka. Aj na tejto akcii nám počasie kazilo plány. Preto sa nepodarilo dokončiť pamätník ani na tejto akcii. Začali sa však osádzať betónové podstavce a prvé kríže.

Práce na pamätníku.

Počasie prekazilo dokončenie práce.

 

V októbri 2012 sa v rámci série pietnych aktov na vojnových cintorínoch uskutočnila tiež pietna akcia na vojnovom cintoríne v Becherove. Počas tejto akcie položili delegácie dobrovoľníkov , ktoré cintorín opravovali, ale tiež  delegácie hostí vence k novému pamätníku.

Príhovor Ing. Otta Jausa, zástupcu Rakúskeho čierneho kríža.

Spoločná fotografia po pietnom akte.

V auguste 2013 sa pokračovalo s osádzaním betónových podstavcov pod drevené kríže , ktoré mali byť umiestnené na tomto cintoríne. Na tejto akcii bola najväčším nepriateľom veľká horúčava. V priebehu leta sme postupne vyrábali podstavce, ktoré sme potom prevážali do Becherova.

Umiestňovanie podstavcov pod kríže.

Umiestňovanie podstavcov pod kríže.

 

Koncom septembra sa dokončovala montáž posledných podstavcov. Všetky podstavce boli uložené na miesto. Napriek tomu sa nepodarilo dokončiť umiestnenie krížov.

Umiestňovanie podstavcov pod kríže.

Podstavce sú na mieste.

 

Začiatkom októbra 2013, bol už najvyšší čas ukončiť práce na vojnovom cintoríne Becherov. Počas tejto akcie sa umiestňovali kríže na vopred pripravené podstavce. Napriek menším technickým problémom s elektrocentrálou sa väčšina práce spravila.

Montáž krížov.

Rekonštrukcia pred dokončením.

 

Celý príbeh sa ukončil 18. 10 2013. V tento deň bola naplánovaná slávnostná posviacka vojnového cintorína v Becherove za účasti zahraničných hostí. Po dokončení všetkých detailov sa plánovaná slávnostná akcia za účasti hostí, ale aj obyvateľov Becherova uskutočnila. Vojnový cintorín Becherov je pýchou dobrovoľníkov z Klubu vojenskej histórie Beskydy a stane sa určite dominantou nielen  obce, ale aj celého okresu. V mene vedenia Klubu vojenskej histórie Beskydy sa chcem ešte raz poďakovať všetkým dobrovoľníkom z organizácii KVH Beskydy, Zväzu vojakov Slovenska – Klub Humenné, Crux Galiciae (Poľsko), Signum Belli (Česká republika) a Krajczáros Álapitvány (Maďarsko), ktorí sa zúčastnili rekonštrukcie vojnového cintorína v Becherove. Tento vojnový cintorín bol obnovený za finančnej podpory Ministerstva vnútra SR a Rakúskeho čierneho kríža.

Slávnostná posviacka vojnového cintorína v Becherove.

Spoločná fotografia po slávnostnej posviacke.

 

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.