Rekonštrukcia vojenského cintorína z prvej svetovej vojny v obci Ňagov

Martin DROBŇÁK

Prvú septembrovú sobotu (6. septembra 2008) členovia a priatelia Klubu vojenskej histórie Beskydy Humenné v spolupráci s Obecným úradom v Ňagove spoločne zrekonštruovali vojenský cintorín z prvej svetovej vojny v tejto obci neďaleko mesta Medzilaborce. Myšlienka rekonštrukcie cintorína sa začala realizovať už na jar tohto roku. Práve vtedy došlo k prvému stretnutiu medzi členmi nášho klubu a starostom obce Ňagov Sergejom Smetankom. Obe strany našli veľmi rýchlo spoločnú reč a tak nič nebránilo začatiu príprav na rekonštrukciu vtedy už takmer zaniknutého vojenského cintorína. Na vojenskom cintoríne nachádzajúcom sa na konci obce asi dvesto metrov od cesty v smere na Vyravu, boli hrobové polia len minimálne viditeľné. Badateľné boli zvyšky kamenného podstavca pre centrálny drevený kríž. Aj preto bolo nutné získať archívne materiály s údajmi o vojenskom cintoríne, najmä nákres so zaznačenou polohou hrobových polí. Za týmto účelom členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy najmä z materiálov získaných vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave vypracovali komplexnú správu o stave vojenského cintorína, aby podoba cintorína po zrekonštruovaní čo najviac korešpondovala s podobou, ktorú mal po vybudovaní v roku 1917.

Samotná rekonštrukcia vojenského cintorína začala ráno 6. septembra 2008. Poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce Ňagov, členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy za pomoci obyvateľov obce Ňagov zapojený do aktivačných prác sa mohli pustiť do práce. Prvým krokom bolo vyčistenie plochy cintorína od náletových rastlín a krovín, po ktorom nasledovalo vykosenie a úprava okolia cintorína.

Po vyčistení celej plochy vojenského cintorína sa mohlo pristúpiť k zameraniu hrobových polí v teréne. Vzhľadom na to, že cintorín nebol udržiavaný desiatky rokov viditeľnosť hrobových polí bola takmer nulová. Na základe dobového náčrtu a vďaka aspoň minimálnym pôvodným obrysom jednej hrobovej šachty sa nakoniec podarilo vytýčiť hrobové polia tak, aby zodpovedali dobovému náčrtu. Postupne teda dobrovoľníci začali v teréne zvýrazňovať tri veľké šachty a jedenásť samostatných hrobových polí, presne podľa dobového náčrtu. Celá rekonštrukcia bolo ukončená inštaláciou brezových krížov a veľkého centrálneho kríža na mieste pôvodného pamätníka, z ktorého ostalo len niekoľko kameňov.

Dovolím si tvrdiť, že Klub vojenskej histórie Beskydy spoločne s vedením obce Ňagov ukázali, že vojenský cintorín sa vďaka dobrovoľníckej práci, dá pred zánikom zachrániť aj s minimálnym rozpočtom. Pre 102 padlých vojakov ktorý ležia na vojenskom cintoríne v Ňagove tak bolo znova vytvorené dôstojné miesto posledného odpočinku, ktoré si zaslúžia. Zároveň dúfam, že už na jar spoločným úsilím nášho klubu a zástupcov miestnej samosprávy sa podarí zachrániť ďalší z radu vojenských cintorínov prvej svetovej vojny na našom území, ktorým hrozí zánik.

Fotografie vojnového cintorína v Ňagove pred a po rekonštrukcii nájdete TU.

__

Klub vojenskej histórie Beskydy ďakuje všetkým, čo sa svojou dobrovoľníckou prácou zaslúžili o zrekonštruovanie vojenského cintorína z prvej svetovej vojny v Ňagove. Zároveň ďakujeme obecnému úradu v Ňagove za všestrannú pomoc a p. Miroslavovi Poradovi za pomoc pri získaní dobových archívnych materiálov.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.