Publikácia: Slovensko a prvá svetová vojna (I.)

Publikácia je rozdelená do piatich samostatných podkapitol, ktoré obsahujú 21 odborných príspevkov od autorov zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny. Rozsahom najväčšia je kapitola venovaná vojenským aspektom. Analyzované sú epizódy z bojovej činnosti na území dnešného Slovenska, ale aj z nasadenia našich predkov na bojiskách prvej svetovej vojny. Samostatná kapitola je vyčlenená hospodárskym, ekonomickým či spoločenským aspektom. V samostatnej kapitole sú sústredené aj príspevky venované dobovej tlači, spomienkam, a tiež dobovej propagande. V poradí štvrtej kapitole sú sústredené príspevky venované problematike vojnových cintorínov a pamätníkov. Poslednou kapitolou publikácie sú príspevky venované archeológii so zameraním na obdobie prvej svetovej vojny. Takýto výskum je na Slovensku ešte v plienkach, ale skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že archeológia môže vhodne dopĺňať výskum historikov, ktorý je zameraný na priebeh bojových operácií. Publikáciu dopĺňa viac ako 100 ilustrácií, dobových fotografií a máp. Publikácia je zostavená z príspevkov, ktoré odzneli na vedeckej konferencii Slovensko a prvá svetová vojna. Konferencia sa uskutočnila 20. – 21. februára 2018 v Košiciach. Organizátormi konferencie boli Klub vojenskej histórie Beskydy a Štátna vedecká knižnica v Košiciach.

B5, tvrdá väzba, 288 strán, slovenský a český jazyk

Publikáciu je možné objednať na: objednavkaknihy@gmail.com

Obsah:

 • Radoslav TURIK: Michalovčania v prvej svetovej vojne
 • Bogusław GŁÓD: Ruská 10. jazdecká divízia gen. Kellera v Nízkych Beskydách
 • János RÓZSAFI: November 1914: ťažké boje, veľké straty
 • Tomasz WOŹNY: Konieczna – Zborov: Prelomenie obrany c. k. rakúsko-uhorskej 28. pechotnej divízie v marci 1915
 • Martin DROBŇÁK – Matúš KORBA – Viktor SZABÓ – Radoslav TURIK: Mesto Stropkov a okolie počas I. svetovej vojny
 • Juraj ČERVENKA: Letci K. u. k. Luftfahrtruppen z Bratislavy a ich ohlas v rodnom meste
 • Jurij FATULA: Rakúsko-uhorský 85. peší pluk (slovenský aspekt)
 • Matúš BURDA: Každodennosť vojaka rakúsko-uhorskej armády na východnom fronte v roku 1914 (od narukovania po prvé Vianoce v Haliči)
 • Peter PAVLÍK: K niektorým otázkam Kragujevskej vzbury
 • Eleonóra BLAŠKOVÁ: Mlčia múzy, keď rinčia zbrane? Herci košických divadelných spoločností v 1. svetovej vojne
 • Ferdinand VRÁBEL: Koniec prvej svetovej vojny a prevrat na Slovensku 1918/1919
 • Jozef KRUPA: Najsevernejšia župa Uhorska v rokoch Veľkej vojny (Orava 1914 – 1918)
 • Anna ŠIMKULIČOVÁ: Z vojnového denníka grófky Ilony Andrássyovej
 • Martin DROBŇÁK – Viktor SZABÓ: Vojnový album II. práporu rakúsko-uhorského „košického“ 34. pešieho pluku (1914 – 1915)
 • Viktor SZABÓ: Obyvatelia Spiša vo Veľkej vojne na stránkach regionálnej dobovej tlače
 • Jaroslav VENCÁLEK: Vize slovenského památníku obětem první světové války
 • Martin DROBŇÁK: Pamiatky I. svetovej vojny a ich využitie v cestovnom ruchu
 • Maroš DROBŇÁK: Pamätník na bojisku I. svetovej vojny na vrchu Kaštielik
 • Martin DROBŇÁK – Jozef KRUPA: Projekt zvoníc venovaných pamiatke vojakov padlých na bojiskách I. svetovej vojny
 • Jan PETŘÍK – Jakub TĚSNOHLÍDEK – Jiří ZUBALÍK – Martin VOJTAS – Peter TAJKOV: Archeologický výzkum reliktů z první světové války v prostoru karpatského bojiště
 • Martin BAČA – Lukáš RYBÁR: Cintorín v Turanoch nad Ondavou a perspektívy archeologického výskumu cintorínov z prvej svetovej vojny

Cena publikácie je 21 € + poštovné a balné.  Knihu je možné objednať na: objednavkaknihy@gmail.com

Knihu zasielame po zaplatení predfaktúry, prípadne na dobierku (doplatok 1,2 €).

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.