Program medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko a prvá svetová vojna

Už 22. februára 2019 sa uskutoční druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko a prvá svetová vojna. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach  (Kultúrno-vzdelávacie centrum, Pribinova 1).

Program konferencie:

08:00 – 09:00   Registrácia účastníkov

09:00 – 09:15   Slávnostné otvorenie konferencie

09:15 – 10:15   I. blok prednášok

Radoslav TURIK (Klub vojenskej histórie Beskydy, Slovenská republika)

 • Špiritus regiment v boji – rakúsko-uhorský 67. peší pluk na bojiskách prvej svetovej vojny

János RÓZSAFI (Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány, Maďarsko)

 • Dôležité boje na Korunkovej 1. – 6. marca 1915

Matúš BURDA (Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika)

 • Obec Ruská Kajňa a prvá svetová vojna

Norbert STENCINGER (Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány, Maďarsko)

 • Zánik monarchie 1918 očami veliteľa práporu – príbeh Vilmosa Tótha-Kádára

10:15 – 10:45   Prestávka

10:45 – 11:45   II. blok prednášok

Lukáš ŠIMKO (Štátny archív v Prešove, Slovenská republika)

 • Prešovská vzbura

Tomasz WOŹNY (Stowarzyszenia Aktywnej Ochrony Cmentarzy z I Wojny Swiatowej Crux Galiciae, Poľsko) 

 • Boje na vrchu Kaštielik v roku 1915

Jana ZAŤKOVÁ (Vojenský historický ústav Bratislava, Slovenská republika)

 • Bojová činnosť 71. pešieho pluku na východnom fronte

Jaroslav VENCÁLEK (Inštitút politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská republika)

 • K projektu stropkovské muzejní expozice “Východní fronta 1. světové války”

12:00 – 13:30   Obedná prestávka

13:30 – 14:30   III. blok prednášok

Anna ŠIMKULIČOVÁ (Podvihorlatská paleta, Slovenská republika)

 • Maliari na bojisku prvej svetovej vojny

Jan PETŘÍK – Martin VOJTAS (Masarykova univerzita, Česká republika)

 • Rakousko-uherská postavení na kopci Staviská ve světle archeologického průzkumu

Ondrej SULO (Slovenská republika)

 • Rakúsko-uhorská vojenská poľná pošta v čase prvej svetovej vojny

Viktor SZABÓ (Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Slovenská republika)

 • Spišskí dôstojníci na frontoch prvej svetovej vojny 1914 – 1915

14:30 – 15:00   Prestávka

15:00 – 16:00   IV. blok prednášok

Jurij FATULA – Konstantín LESZIK (Ukrajina)

 • Vojaci z územia dnešného Slovenska pochovaní na vojnových cintorínoch z prvej svetovej vojny v Užhorode

Ferdinand VRÁBEL (Nadácia M. R. Štefánika v Bratislave, Slovenská republika)

 • Južné hranice Slovenska ako jeden z výsledkov prvej svetovej vojny

Peter PAVLÍK (Slovenská republika)

 • Vojnový cintorín v Zábraní

Martin DROBŇÁK (Klub vojenskej histórie Beskydy, Slovenská republika)

 • Vojnový cintorín Veľkrop a jeho obnova 2010 – 2018

16:00 – 16:15   Prestávka

16:15 – 17:00   Prezentácia filmu

Adam KOCKA – Adam OBŠITNIK

 • Bezmenní hrdinovia

17:00 – 17:10   Ukončenie konferencie

 

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.