Program medzinárodnej vedeckej konferencie: Slovensko a prvá svetová vojna

Dňa 25. februára 2020 (utorok) sa uskutoční už III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Slovensko a prvá svetová vojna. Podujatie sa uskutoční v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia (Regionálne oddelenie, Hlavá 48 – Košice). Organizátormi podujatia sú Klub vojenskej histórie Beskydy, Dejepisný spolok v Košiciach a Verejná knižnica Jána Bocatia. Program v PDF.

PROGRAM:

08,00 – 09,00

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

09,00 – 09,30

OTVORENIE KONFERENCIE

09,30 – 10,30

PRVÝ BLOK PREDNÁŠOK

 • Matúš BURDA (Klub vojenskej histórie Beskydy, Slovenská republika)
  • Cintorín z prvej svetovej vojny v Trnave (pokus o identifikáciu pochovaných).
 • Anton LIŠKA (Pamiatkový úrad SR, Slovenská republika)
  • Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny – pamiatky histórie.
 • Radim KAPAVÍK (Signum Belli 1914, Česká republika)
  • Kde vzít vojáky do Karpat? Hospodaření Rakouska-Uherska s lidskými zdroji v prvním roce války.
 • Jiří VRBA (Signum Belli 1914, Česká republika)
  • Analýza plukovních seznamů ztrát rakousko-uherské armády. Co nám může statistika říct o bojích v Karpatech.

10,30 – 11,00

PRESTÁVKA

11,00 – 12,00

DRUHÝ BLOK PREDNÁŠOK

 • Viktor SZABÓ (Klub vojenskej histórie Beskydy, Slovenská republika)
  • Vojnový príbeh uhorského kráľovského košického 9. honvédskeho pešieho pluku 1914 – 1915.
 • Radoslav TURIK (Klub vojenskej histórie Beskydy, Slovenská republika)
  • Obyvatelia mesta Medzilaborce v prvej svetovej vojne.
 • Jurij FATULA – Konstantín LESZIK (Memento Bellum, Ukrajina)
  • Bojová cesta II. práporu rakúsko-uhorského 66. pešieho pluku.
 • Martin DROBŇÁK (Klub vojenskej histórie Beskydy, Slovenská republika)
  • Kostol sv. Ducha Javorca v Slovinsku.

12,00 – 13,30

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA

13,30 – 14,30

TRETÍ BLOK PREDNÁŠOK

 • Daniel Atanáz MANDZÁK (CSsR, Slovenská republika)
  • Spomienky na frontovú službu redemptoristu Augustina Klimenta.
 • Norbert STENCINGER (Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány, Maďarsko)
  • A čo písali noviny? – Ruský vpád v dennej tlači.
 • Ján VAVRUŠ (Slovenská republika)
  • Dva zápisníky Štefana Derku (1877-1969). Guľometný oddiel, guľometná rota.
 • Peter PAVLÍK (Veľká vojna, Slovenská republika)
  • Bojovali pri Verdune. Rakúsko-uhorské divízie XVIII. zboru na západnom fronte a slovenský k. u. k. Infanterie Regiment Nr. 112 v poslednom boji 8. októbra 1918 na brehoch Másy.

14,30 – 15,00

PRESTÁVKA

15,00 – 16,30

ŠTVRTÝ BLOK PREDNÁŠOK

 • Juraj ČERVENKA (Slovenská republika)
  • Poručík v zálohe Karol Neményi z Košíc a jeho letecká jednotka Flik 49.
 • János RÓZSAFI (Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány, Maďarsko)
  • December 1914: zničenie veľkovaradínskeho 4. honvédskeho pešieho pluku.
 • Jana ZAŤKOVÁ (Vojenský historický ústav Bratislava, Slovenská republika)
  • Činnosť Československých légií v Taliansku.
 • Ferdinand VRÁBEL (Spoločnosť M. R. Štefánika, Slovenská republika)
  • Diferenciácia medzi slovenskými legionármi. Centralisti kontra autonomisti.
 • Matej TATARKA (Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Slovenská republika)
  • Slováci v československých légiách v Rusku.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.