Program konferencie SLOVENSKO A PRVÁ SVETOVÁ VOJNA

KONF_KE-SJ

22. FEBRUÁR 2018 (štvrtok)

09:00 – 09:30

 • Registrácia účastníkov konferencie

09:30 – 09:40

 • Otvorenie konferencie

 09:40 – 11:00

 • Prvý blok prednášok
 • Radoslav TURIK
  • Michalovčania na frontoch I. svetovej vojny
 • Matúš BURDA
  • Každodennosť vojaka na východnom fronte
 • Andrzej OLEJKO
  • Druhá zimná bitka v Karpatoch a okolnosti pádu pevnosti Przemyśl
 • Martin BAČA – Lukáš RYBÁR
  • Cintorín v Turanoch nad Ondavou a perspektívy archeologického výskumu cintorínov z prvej svetovej vojny
 • Marek STOSZEK
  • Turistika v slovensko-poľskom pohraničí po stopách vojnových cintorínov z I. svetovej vojny

11:00 – 11:15

 • Prestávka

11:15 – 12:30

 • Druhý blok prednášok
 • Tomasz WOZNY
  • Konieczna – Zborov: Prielom obrany rakúsko-uhorského III. zboru v marci 1915
 • Jana ZAŤKOVÁ
  • Boje na území východného Slovenska vo svetle situačných hlásení
 • Boguslaw GLÓD
  • 10. divízia kavalérie gen. Kellera v Nízkych Beskydách
 • Bojan RADOVANOVIĆ
  • Juhoslovanská kaplnka – kostnica obetí I. svetovej vojny na mestskom cintoríne v Trenčíne

12:30 – 14:00

 • Obed pre pozvaných účastníkov konferencie

14:00 – 15:30

 • Tretí blok prednášok
 • Vladimír SEGEŠ
  • Interpretácia Veľkej vojny zdola (príbeh vojaka a legionára)
 • Pavel MIČIANIK
  • Slovenský vojak v rakúsko-uhorskej armáde
 • Juraj ČERVENKA
  • Letci K. u. k. Luftfahrtruppen z Bratislavy a ich ohlas v rodnom meste
 • Jurij FATULA
  • Rakúsko-uhorský 85. peší pluk (slovenský aspekt)
 • Béla BARTÓK
  • Gazdovia pre gazdov (Hospodársky spolok Šarišskej župy a obnova karpatských dedín)

15:30 – 15:45

 • Prestávka

15:45 – 17:00

 • Štvrtý blok prednášok
 • Viktor SZABÓ
  • Obyvatelia Spiša vo Veľkej vojne na stránkach regionálnej dobovej tlače
 • Michal ROZENBERG
  • “Bratislava prijala nás chladne a nepriateľsky” – otázka hlavného (centrálneho) mesta Slovenska na sklonku I. svetovej vojny
 • Jozef KRUPA
  • Najsevernejšia župa Uhorska v rokoch Veľkej vojny
 • Ferdinand VRÁBEL
  • 1918 – Záver Veľkej vojny a prevrat na Slovensku v zrkadle dokumentov Prešporskej župy

17:00 – 18:30

 • Raut pre pozvaných hostí

 23. FEBRUÁR 2018 (piatok)

09:00 – 09:30

 • Registrácia účastníkov konferencie

09:30 – 10:45

 • Piaty blok prednášok
 • Jaroslav VENCÁLEK
  • Vízia slovenského pamätníka obetiam I. svetovej vojny
 • Jan PETŘÍK – Jakub TĚSNOHLÍDEK
  • Poľné opevnenia rakúsko-uhorskej a ruskej armády zo zimy 1914/1915  (príklady zo severovýchodného Slovenska)
 • János RÓZSAFI
  • November 1914: ťažké boje, ťažké straty
 • Róbert TAKÁCS
  • Výskumy na horskom chrbte Weretyszów

10:45 – 11:00

 • Prestávka

11:00 – 12:30

 • Šiesty blok prednášok
 • Peter PAVLÍK
  • K niektorým otázkam Kragujevskej vzbury
 • Anna ŠIMKULIČOVÁ
  • Iloncsi – z denníka grófky Ilony Andrássyovej, alebo spomienky  vojnovej vdovy
 • Eleonóra BLAŠKOVÁ
  • Mlčia múzy, keď rinčia zbrane? Herci košických divadelných spoločností v 1. svetovej vojne.
 • Norbert STENCINGER
  • Poľný duchovný na bojisku – denník Sándora Mándokiho
 • Martin DROBŇÁK
  • Bojisko I. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku, ako produkt cestovného ruchu

12:30

 • Záver konferencie

13:00 – 14:00

 • Obed pre pozvaných účastníkov konferencie

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť