Prieskum bojiska v Karpatoch

Klub vojenskej histórie Beskydy každoročne vo februári realizuje výskum na bojisku I. svetovej vojny v Karpatoch. Cieľom je v autentickom čase skúmať niekdajšie bojisko a porovnať získané informácie z archívov s realitou v teréne. Pri tomto výskume úzko spolupracujeme s našimi partnermi zo zahraničia, najmä s kolegami z organizácie Signum Belli 1914 z Českej republiky.

V tomto roku sme spoločne putovali po pamätných miestach v termíne od 22. do 23. februára. Prvý deň sme si pozreli bojisko v okolí obce Svetlice. Konkrétne sme sa zamerali na kótu Parilov vrch.

Druhý deň sme našu pozornosť zamerali na priestor bojiska medzi obcami Veľkrop – Varechovce – Repejov – Soľník.

Celkovo sme počas oboch dní absolvovali viac ako 30 km v autentickom priestore a čase. Časť našej skupiny aj v autentickom odeve. Naplno tak môžeme konfrontovať informácie z archívov s realitou v teréne a získané poznatky využiť pri našej publikačnej činnosti.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.