Pribudla zvonica v obci Jangrot

Klub vojenskej histórie Beskydy už niekoľko rokov realizuje projekt výstavby pamätných zvoníc na bojiskách, kde počas I. svetovej vojny bojovali vojaci z územia dnešného Slovenska. Prvá zvonica bola postavená v roku 2016 na vrchu Skory pri obci Hostovice (okres Snina, Slovenská republika). 

V roku 2018 sa občianskemu združeniu Klub vojenskej histórie Beskydy podarilo realizovať dve zvonice. Drevené konštrukcie oboch boli v stolárskej dielni predpripravené na prelome rokov 2017/2018.

Prvá z dvojice zvoníc sa nachádza v Oravskom Podzámku v miestnej časti Dolná Lehota (okres Dolný Kubín, Slovenská republika). Má symbolizovať pamiatku všetkých vojakov, ktorí museli v čase vojny narukovať. Zvonica bola slávnostne posvätená nedeľu 4. novembra 2018.

Druhá, v roku 2018 realizovaná zvonica, sa nachádza neďaleko vojnového cintorína v obci Jangrot (Gmina Trzyciąż, Poľsko). Symbolicky je venovaná vojakom, ktorí bojovali na území dnešného Poľska. Ani toto miesto nebolo vybrané náhodne. V okolí Jangrotu bojovalo viacero plukov rakúsko-uhorskej armády, v radoch ktorých slúžili vojaci z územia Slovenska. Stavba zvonice začala už počas leta 2018. Do prác sa zapojili dobrovoľníci zo Slovenska, Českej republiky a, samozrejme, Poľska. Posviacka zvonice sa uskutočnila 8. novembra 2018. Súčasťou posviacky bol aj krátky pietny akt na neďalekom vojnovom cintoríne. V rámci podujatia bol taktiež zasadený pamätný strom v rámci projektu „Strom pokoja – The Tree of Peace“. Autorom a realizátorom myšlienky výsadby stromov je krajinný architekt Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.