Pribudla ďalšia zvonica venovaná obetiam I. svetovej vojny

V roku 2015 vznikla idea výstavby pamätných zvoníc na bojiskách, kde počas I. svetovej vojny bojovali vojaci z územia dnešného Slovenska. Prvá zvonica bola postavená v roku 2016 na vrchu Skory pri obci Hostovice (okres Snina, Slovenská republika). Miesto, kde zvonica stojí, nebolo vybrané náhodne. V apríli 1915 vrch Skory bránili príslušníci rakúsko-uhorského 71. pešieho pluku. Pluk mal veliteľstvo v Trenčíne a vojaci tohto pluku pochádzali z dnešného západného a stredného Slovenska. Zvonica je tak symbolický venovaná vojakom, ktorí bojovali na území dnešného severovýchodného Slovenska. Druhá zvonica sa nachádza v Oravskom Podzámku – časť Dolná Hehota (okres Dolný Kubín, Slovenská republika). Má symbolizovať pamiatku všetkých vojakov, ktorí museli v čase vojny narukovať. Zvonica bola slávnostne posvätená nedeľu 4. novembra 2018.

Zvonica

Zvonica1

Zvonica4
Projekt výstavby zvoníc je dlhodobým projektom Klubu vojenskej histórie Beskydy. Postupne pribudnú zvonice aj v ďalších krajinách, kde bojovali vojaci z územia Slovenska. Zvonice však nepripomínajú len ich pamiatku. Ich myšlienka je oveľa širšia. Majú pripomínať pamiatku všetkých vojakov padlých na bojiskách I. svetovej vojne. Zazvonením si tak kedykoľvek môžete pripomenúť ich pamiatku.

V poradí treťou realizovanou je zvonica v Jangrote (Gmina Trzyciąż, Poľsko). Symbolicky je venovaná vojakom, ktorí bojovali na území dnešného Poľska. Ani toto miesto nebolo vybrane náhodne. V okolí Jangrotu bojovalo viacero plukov rakúsko-uhorskej armády v ktorých radoch slúžili vojaci z územia Slovenska. Zvonica bude slávnostne odhalená už 8. novembra 2018.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.