Prezentácia publikácií Klubu vojenskej histórie Beskydy a Vojenského historického ústavu Bratislava v Košiciach

Dňa 22. februára 2017 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach uskutočnila slávnostná prezentácia dvoch publikácií, a to Klubu vojenskej histórie Beskydy a Vojenského historického ústavu, Karpatský front 1914/1915 a Pramene k vojenským dejinám IV/1 a. Podujatie zorganizovali KVH Beskydy v spolupráci s VHÚ Bratislava a ŠVK Košice. Podujatie otvoril Mgr. Viktor Szabó, pracovník ŠVK v Košiciach a zároveň člen KVH Beskydy. Po ňom vystúpil s prejavom riaditeľ VHÚ plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., ktorý v stručnosti predstavil činnosť VHÚ a ocenil prácu autorov oboch knižných publikácií. Potom priblížila obsah publikácie Pramene k vojenským dejinám IV/1a  jeho spoluzostavovateľka Mgr. Jana Zaťková, PhD. Kolektívne dielo Karpatský front 1914/1915 je výstupom z dvoch medzinárodných vedeckých konferencií konaných v r. 2014 v Humennom a 2015 vo Svidníku. Vzniklo v spolupráci s VHÚ Bratislava. Obsah uvedeného diela predstavil predseda klubu Mgr. Martin Drobňák, ktorý pokračoval prednáškou Karpatský front 1914/15 a územie dnešného Slovenska a tiež predstavil účasť a bojové nasadenie plukov z územia Slovenska. Nakoniec VHÚ Bratislava prezentoval najnovší krátkometrážny historický dokumentárny film vlastnej produkcie z vojensko-politickej histórie Slovenska v rokoch 1914-1945. Podujatia sa zúčastnili záujemcovia o túto problematiku. Po skončení slávnostnej prezentácie program pokračoval neformálnou diskusiou o oboch prezentovaných dielach s otázkami prítomných hostí.

KE1 KE2

Uložiť

Uložiť

Uložiť