Pracovná akcia vo Veľkrope (3.11. 2012)

O prácach na vojnovom  cintoríne  vo Veľkrope  sme na našich stránkach popísali už naozaj veľa. Najväčší vojnový cintorín z prvej svetovej vojny na Slovensku toho prežil veľa. Bol zanedbaný, odborníci spochybňovali jeho existenciu a pod. Na obnove tohto cintoríne pracujú dobrovoľníci od júla 2010. Za ten čas sme tu uskutočnili 10 pracovných akcií. Dohromady bolo odpracovaných  19 dní. Na cintoríne pracovali dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy, Zväzu vojakov Slovenska- Klubu Humenné, ale aj našich zahraničných partnerských organizácii z Poľska, Maďarska i Českej republiky. Hoci sa na tomto cintoríne uskutočnilo už obrovské množstvo práce, čaká nás ešte veľmi dlhý kus cesty.
V poslednom čase nám situáciu komplikovalo predovšetkým počasie, vďaka ktorému sa omeškali dodávky stavebného kameňa na plochu cintorína. Ten sa totiž nachádza na kopci nad dedinou a je bez pevnej prístupovej cesty.

Napriek tomu, že v novembri už väčšinou končíme činnosť  sme sa rozhodli uskutočniť vo Veľkrope ešte jednu pracovnú akciu. Bez ohľadu na nepriaznivé počasie sme sa šiesti vypravili do Veľkropu. Celý čas sme venovali práci s kameňom. Vykladali sme kameňom priestor medzi hrobmi, ktorí sme nedokončili naposledy. Problémy nám robil naozaj nepríjemný vietor, ale náladu nám vylepšoval teplý čaj a snaha urobiť aj napriek nepríjemným okolnostiam, čo najväčší kus práce.

Výstavba chodníkov.

Dovoz materiálu

Napokon sme zhodnotili, že sa do Veľkropu vrátime tohto roku ešte raz, keď  nám to počasie dovolí. Na poslednú pracovnú akciu v roku 2012 preto, pozývame, každého, kto by chcel pomôcť pri obnove najväčšieho vojnového cintorína z prvej svetovej vojny na Slovensku.

Výstavba chodníkov.

Spoločné foto: Zľava: Roman Procházka, Radoslav Turik, Štefan Novák, Peter Turík, Jakub Holod a Martin Drobňák.

Brigáda realizovaná vďaka podpore Nadácie VUB.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.