Pracovná akcia na vojnovom cintoríne Hostovice (29.3.2014)

h3Na vojnovom cintoríne v Hostoviciach sme začali pracovať už v jeseni 2011. Po počiatočných úpravách boli práce na dlhší čas prerušené. V tomto roku sme sa s miestnou samosprávou dohodli na pokračovaní rekonštrukcie vojnového cintorína. V sobotu 29. 4. 2014 sa 10 dobrovoľníkov z Klubu vojenskej histórie Beskydy vydalo do Hostovíc s cieľom urobiť ďalší výrazný krok k úspešnej rekonštrukcii miestneho vojnového cintorína. Výborné počasie nám túto jar umožnilo urobiť veľký kus práce. Na vojnovom cintoríne v Hostoviciach sme počas celého dňa pokračovali v úprave hrobov a zároveň sme vyčistili priestory, v ktorých pribudnú kamenné chodníky. Na väčšine hrobov boli tiež zabetónované oceľové konzoly, na ktoré neskôr pribudnú kríže. Po skončení týchto prác sme zvyšok dňa venovali rozvozu štrku a príprave štrkového lôžka pod chodníky. V najbližších dňoch sa v týchto prácach bude pokračovať. Veľká vďaka patri všetkým zúčastneným dobrovoľníkom a starostovi obce pánovi Čopakovi za výbornú podporu a spoluprácu.

h4

Plocha vojnového cintorína v Hostoviciach.

h2

Dobrovoľníci po skončení brigády.