Práce vo Veľkrope pokračujú aj v roku 2014 (15. 3. 2014)

Rok 2014 sme začali vo veľkom štýle. Je ešte len polovica marca a už máme za sebou niekoľko pracovných akcií. V sobotu 15.3 2014 sme sa vybrali do Veľkropu. Primárnou úlohou bolo nahranie nejakého materiál pre rozhlasovú reláciu. Keď sme však už merali cestu do Veľkropu, tak sme to spojili aj s pracovnou činnosťou. Vzhľadom na fakt, že nám zostal na ploche cintorína ešte nejaký materiál z minulého roka, mohli sme pokračovať v prácach. Venovali sme sa našej tradičnej činnosti na tomto veľkom cintoríne a to vykladaniu chodníkov pomedzi hroby. Táto činnosť  prináša efekt na brigádach s väčším počtom pracovníkov , ale každý ďalší  meter vyloženého chodníka nás posúva bližšie k cieľu.  Bohužiaľ nás poobede vyhnalo z plochy počasie, pretože začalo pršať. Napriek tomu sme s výsledkom spokojní. V tomto roku chceme ukončiť všetky úpravy hrobov a medzihrobových priestorov na ploche cintorína. Preto sú na tomto cintoríne plánované naše najväčšie pracovné akcie a medzinárodné kempy. Každý voľný víkend chceme využiť aj na takéto menšie brigády, aby sa nám podarilo vytýčený cieľ splniť.

V tomto roku vo Veľkrope pribudne tiež šesť informačných panelov, ktoré budú rozmiestnené popri chodníku z obce až na vojnový cintorín. Momentálne vojnový cintorín vo Veľkrope pripomína stavenisko, ale pevne verím, že dokonca roka 2014 získa celý cintorín takú podobu, akú ma v súčasnosti sektor I. na ktorom sme práce začali najskôr.

Vykladanie chodníkov medzi hrobmi.

Vykladanie chodníkov medzi hrobmi.