Práce na vojnovom cintoríne Veľkrop pokročili

V dňoch 23. – 25. augusta 2018 sa uskutočnil medzinárodný dobrovoľnícky tábor na vojnových cintorínoch z I. svetovej vojny. Počas troch dní dobrovoľníci zo Slovenska, Maďarska a Poľska pracovali na vojnovom cintoríne Veľkrop. Tento vojnový cintorín je najväčší na Slovensku. Na jeho ploche je pochovaných až 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády. Obnova tohto pietneho miesta prebieha od roku 2010.

camp5

Počas troch pracovných dní sa zväčša mladí ľudia venovali stavbe oplotenia cintorína, úprave hrobov a pomocným prácam pri stavbe chodníkov a centrálneho monumentu.

camp2

Súčasťou podujatia bola nielen samotná obnova vojnového cintorína, ale aj diskusia o udalostiach I. svetovej vojny, ale aj o spoločnej obnove pietnych miest z I. svetovej vojny. Nadšenci zo zahraničia v posledný deň podujatia navštívili zaujímavé pamätihodnosti na východnom Slovensku.

camp6

Dobrovoľníckych prác sa zúčastnilo vyše 30 nadšencov z troch krajín. Počas troch dní odpracovali približne 650 pracovných hodín.

camp1

The voluntary work camp is organised as activity within project NETWORLD – NETWORKING IN PRESERVING THE FIRST WORLD WAR MULTICULTURAL HERITAGE IN THE DANUBE COUNTRIES

The NETWORLD project is co-funded by EUROPEAN UNION funds (ERDF and IPA).

Intereg danube