Pplk. v. v. Ing. František Kušnír (8.6.1954 – 10.01.2013)

Prešlo niekoľko dní od chvíle, keď sme sa so smútkom dozvedeli, že nás opustil náš priateľ a kolega pplk. v. v. Ing. František Kušnír. Z našich radov ho vytrhla zákerná choroba. Táto strata tvrdo zasiahla nielen jeho najbližších, ale aj nás členov KVH Beskydy. V posledných rokoch svojho života bol Fero neoddeliteľnou súčasťou života našej organizácie a aktívne sa zapájal do obnovy vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku. Ako bývalý vojak si považoval za povinnosť aktívne pomôcť pri záchrane vojnových pietnych miest. Okrem svojho nasadenia pri práci si nás všetkých získal svojou bezprostrednou a priateľskou povahou. Čím však naozaj vynikal bol jeho cit pre obyčajnú ľudskú slušnosť. Práve tento aspekt jeho osobnosti  bol pre nás ostatných veľkou inšpiráciou . V pondelok 14. januára 2013 sme spolu s jeho rodinou i priateľmi   prišli do Domu smútku pri mestskom cintoríne v Humennom, aby sme sa s ním naposledy rozlúčili. Už vtedy sme si uvedomovali, že prázdne miesto v našich radoch po jeho odchode bude ťažké nahradiť.  Aj preto by sme mu z vďaky za všetko, čo  pre nás znamenal chceli venovať túto poslednú spomienku. Chceme, aby sa  momentky, ktoré zachytávajú  jeho činnosť v Klube vojenskej histórie Beskydy stali virtuálnym pamätníkom, ktorým si budeme pripomínať priateľa, kolegu, ale najmä dobrého človeka. Zbohom Fero……..

Pplk. v. v. Ing František Kušnír

Narodil sa 08.06.1954 v Malom Šariši, okres Prešov v rodine robotníka. Základné vzdelanie absolvoval v Humennom, kde začal navštevovať ZDŠ. Po jej ukončení nastúpil k štúdiu na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Humennom, ktorú absolvoval v rokoch 1971 až 1974. Po jej ukončení sa rozhodol pre vojenské povolanie a tak nastúpil k ďalšiemu štúdiu na Vysokej vojenskej technickej škole PVOS v Liptovskom Mikuláši. Štúdium ukončil v roku 1978 a následnej bol premiestnený k Západnému vojenskému okruhu, kde až do roku 1989 zastával rôzne veliteľské funkcie u raketového vojska a spravodajskej služby v posádke České Budějovice. V roku 1980 bol vyslaný k štúdiu na Vojenskú vysokú školu do ZSSR, kde v meste Vladimír absolvoval vojenskú školu vo svojej profesii – raketové vojsko. Po návrate pokračoval v službe u Západného vojenského okruhu. V roku 1990 sa vrátil na Slovensko, kde sa podieľal na založení a fungovaní Vojenskej polície Armády Slovenskej republiky pri 14. tankovej divízii v Prešove. Do roku 1997, kedy odišiel do výsluhového dôchodku pôsobil u rádiotechnického vojska ako veliteľ odlúčenej jednotky v Michalovciach. Vo svojom pracovnom zaradení bol svedomitý, a prácu, ktorou bol poverený plnil v zmysle vojenskej prísahy. Podriadených si vážil , ako spolubojovníkov, kolegov, priateľov.

Po jeho odchode do výslužby sa v hlavnej miere venoval turistike, mal rád prírodu nášho Slovenska. V poslednej dobe, aj keď mu už zdravie neslúžilo tak, ako si predstavoval, sa silne angažoval v Klube Vojakov ASR, pričom svoje úsilie nasmeroval na Klub vojenskej histórie Beskydy Humenné, kde sa spoločne s priateľmi angažoval v pátraní po stratených vojnových hroboch vojakov, ktorí padli v oboch vojnách, ktoré sa prehnali cez náš región. Stal sa členom KVH Beskydy a spolupodieľal sa na sanácii vojnových cintorínov v Palote, Výrave, Becherove, Chmeľove Veľkrope a ďalších, za čo mu bola aj udelená čestná medaila Rakúskeho Čierneho kríža za jeho prínos pri vyhľadávaní a opravách vojnových cintorínov.

Do poslednej chvíle, aj keď sa už zo zdravotných dôvodov nemohol zúčastňovať našich pracovných aktivít zostal naším priaznivcom  a povzbudzoval nás pri našej činnosti. Dúfame, že tieto fotografie aspoň sčasti predstavia osobnosť a činnosť pplk v.v. Ing. Františka Kušníra v posledných rokoch jeho života, keď sme mali tú česť, že bol naším kolegom a priateľom.

Česť jeho pamiatke!

Pplk. v. v.  Ing. František Kušnír  na vojnovom cintoríne v Stebníku. Práca na obnove vojnových cintorínov sa stala jeho poslaním v posledných rokoch svojho života.

Pri výstavbe chodníkov vo Veľkrope. Zhostil sa každej práce, ktorá mu bola pridelená.

Chvíle oddychu pri jedle na vojnovom cintoríne Zbudská Belá IV. V čase oddychu bol Fero neúnavný rozprávač, ale i veľmi dobrý poslucháč. Vďačný parťák pri každej debate.

Pohostinný  a milý spoločník. Takto ostane vždy v našich spomienkach.

Dekrét k udelenému vyznamenaniu za pomoc pri obnove vojnových cintorínov.

Čestný kríž za obnovu vojnových cintorínov.

Fotogaléria na pamiatku činnosti pplk. v. v. Františka Kušníra v KVH Beskydy.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.