Posviacka zvonice na bojisku I. svetovej vojny

V roku 2015 Klub vojenskej histórie Beskydy v spolupráci s obcou Hostovice organizoval turistický pochod na miesta bojov I. svetovej vojny. Zúčastnili sa ho turisti nielen z východného Slovenska, ale aj niekoľko turistov z Oravy a medzi nimi aj ľudia, ktorých predkovia pri Hostoviciach bojovali. Počas pochodu vznikla myšlienka postaviť na bojisku zvonicu, ktorá bude pripomínať smrť množstva vojakov, ktorí tu zahynuli. Prešlo čosi vyše roka a 30. júla 2016 sme zvonicu slávnostne posvätili.

Zvonica_2
Betonáž základov pod zvonicu.

Okolie obce Hostovice zasiahla počas I. svetovej vojny intenzívna bojová činnosť. Najmä v apríli 1915 počas Veľkonočnej bitky v Karpatoch na okolitých kopcoch prebiehali urputné boje, ktoré si vyžiadali tisíce mŕtvych a ďalšie tisícky ranených. Dôkazom sú vojnové cintoríny v okolí, ako aj jedinečná krypta vojakov v susednej obci Osadné. Proti sebe v tomto priestore bojovala rakúsko-uhorská a ruská armáda. V radoch rakúsko-uhorskej armády sa týchto bojov zúčastnili aj pluky, ktoré regrutovali vojakov z územia dnešného Slovenska. Bojova činnosť nad obcou si tak vyžiadala aj životy našich predkov z územia súčasnej Slovenskej republiky.

Naši dobrovoľníci už v obci Hostovice pracovali. V roku 2014 sa nám v spolupráci s obcou podarilo obnoviť vojnový cintorín. V aktivitách, ktoré majú pripomínať udalosti I. svetovej vojny sme chceli pokračovať. Jednou z takýchto aktivít je aj výstavba zvonice. Vďaka nadšeniu niekoľkých darcov a dobrovoľníkov, sme v tomto roku mohli začať projekt realizovať. Hnacím motorom celej aktivity bol náš člen Jozef Krupa. Skelet zvonice začali majstri skladať už v zimných mesiacoch. Do Hostovíc urazil 175 kilometrov. Drevo vyrástlo pod oravským Chočom. Rovnako ako desiatky chlapov, ktorí nad Hostovicami zahynuli.

Z2
Doprava skeletu zvonice na bojisko.

V júni sme sa pustili do stavby základov pod zvonicu. Základy pomáhali vykopať naši priatelia z Maďarska. S úpravou prístupovej cesty, ako aj s betonážou základu pomohla obec Hostovice. V júli tak už majstri remeselníci mohli priamo na mieste zvonicu zmontovať. Na tejto na pohľad jednoduchej stavbe, odovzdali um a zručnosť mnohí remeselníci. Venovali desiatky hodín práci, na úkor svojho voľného času. Kríž vyrobil starosta Zázrivej Maťo Mních, oplechovanie Janko Porvich z Dolného Kubína, šindel Štefan Grech z Kežmarku, konštrukciu a pokrytie Štefan Martvoň z Hornej Lehoty, Štefan Šalata z Veličnej, Miroslav a Jozef Ondrek z Kńažej. Zvony – nábojnice zabezpečil Anton Kutliak z Polhory. Ich úpravu chlapi vo firme Strojsros D. Kubín. Konečnú podobu zvonom dali chlapi s firmy Elektrotech plus. Konzoly pre ukotvenie na mieru vyrobil Pavol Heško. Všetky pomocné práce realizovali dobrovoľníci z nášho združenia, obce Hostovice, ako aj priatelia z Českej republiky a Maďarska.

Montáž zvonice.

V sobotu 30. júla 2016 bola zvonica slávnostne posvätená. Na vrch Skura, kde bojovali aj stovky Slovákov v radoch rakúsko-uhorskej armády, absolvovali účastníci posviacky vyše 8 kilometrový pochod. Pre mnohých náročný pochod mal pripomenúť, aké ťažké to naši predkovia mali. V popoludňajších hodinách kňazi zvonicu posvätili, nasledovala krátka modlitba, ľudová pieseň v podaní  majstra Stanislava Otrubu a nakoniec zazvonenie na zvonoch.

Posviacka zvonice.

V Hostoviciach nás čaká ešte veľa práce. V dohľadnej dobe k zvonici vybudujeme náučný chodník a vyznačíme prístupovú trasu z obce. Zároveň v okolí zvonice plánujeme umiestniť pamätné kamenné dosky s menami vojakov z územia súčasnej Slovenskej republiky, ktorí zahynuli na Karpatskom fronte. Veríme, že turisti a návštevníci budú často zvonicu navštevovať a nezabudnú zazvoniť pamiatke vojakov. Nech každé zazvonenie na zvonici pripomína smutný osud vojakov, ktorí zahynuli na frontoch I. svetovej vojny, ale aj tých čo sa domov vrátili a po zvyšok života si so sebou niesli kríž.

Účastníci posviacky.

 

 

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.