Posviacka vojnových cintorínov Zbojné a Stakčín

Dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy celoročne pracujú na obnove viacerých vojnových cintorínov z I. svetovej vojny. Vyvrcholením nášho snaženia je posviacka vojnového cintorína, ktorá symbolicky završuje rekonštrukčné práce. V dňoch 20. a 21. októbra 2017 sme posvätili dva vojnové cintoríny na ktorých naši dobrovoľníci pracovali v posledných rokoch.

Zbojne_posviacka_07

Piatok 21. októbra 2017 o 14:00 sa uskutočnila posviacka vojnového cintorína Zbojné (okr. Medzilaborce). Toto pietne miesto naši dobrovoľníci obnovovali od roku 2014. Pred začiatkom prác bol cintorín zarastený náletovými drevinami a nebolo možné identifikovať ani jeho presnú polohu.

Posviacky tohto pietneho miesta sa zúčastnilo približne 50 pozvaných hostí, ako z obce Zbojné, tak aj zo širšieho okolia a zahraničia. Čestnú stráž a salvu vykonali príslušníci OS SR, akt posvätenia a modlitby zabezpečili vojenskí kňazi pravoslávneho, gréckokatolíckeho a evanjelického vierovyznania v spolupráci s miestnymi kňazmi.

Posviacka ST_06

Sobotu 21. októbra 2017, taktiež o 14:00 hodine, sa uskutočnila posviacka vojnového cintorína v obci Stakčín. Tento cintorín z I. svetovej vojny patrí medzi najmonumentálnejšie na Slovensku. Je na ňom pochovaných vyše 960 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády.

Posviacka cintorína sa uskutočnila vo veľmi nepriaznivom počasí. Intenzívny dážď však umocnil pietnu atmosféru nad hrobmi vojakov, ktorí v náročných klimatických podmienkach karpatských hôr museli žiť a bojovať. Aj na tomto mieste posviacku vykonali traja vojenskí kňazi. Čestnú stráž a salvy zabezpečili opäť príslušníci OS SR. Na rozdiel od Zbojného sa čestnej stráže zúčastnili aj vojaci v dobových uniformách. Zabezpečili ju naši kamaráti z KVH a strelecký klub Hodošík.

Uložiť

Uložiť

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.