Posviacka pamätníka bojov I. svetovej vojny na vrchu Kaštielik

Vrch “Kaštielik“ sa nachádza v okrese Bardejov medzi obcami Nižná Polianka a Mikulášová. Počas I. svetovej vojny predstavovala táto výšina dôležitý obranný bod rakúsko-uhorskej armády. Vo februári a marci 1915 prebiehali o vrch krvavé boje, ktoré si vyžiadali životy tisícov vojakov. Od týchto udalosti bola výšina vojakmi, ale miestnym obyvateľstvom nazývaná aj „Hora smrti“.

Na Kaštieliku sme 20. októbra 2018 posvätili pamätník, ktorý má pripomínať tieto udalosti. Posviacka pamätníka bola súčasťou turistického pochodu, ktorý začal pri obecnom úrade v Mikulášovej. Postupne sme od obce stúpali najprv k vojnovému cintorínu, kde je pochovaná časť obetí týchto bojov. Padlým vojakom sme venovali krátku modlitbu a pokračovali sme k vrchu, kde pred viac ako sto rokmi proti sebe stáli vojaci dvoch znepriatelených impérií. Dnes už tieto udalosti pripomína pamätník.

MIK_cintorin3

Kamenný monolit – symbolický bod stretu je obkolesený sériou drevených stĺpov. Dvojaké materiálové vyhotovenie stĺpov symbolizuje dvojicu bojujúcich armád. Počet stĺpov reprezentuje pomer síl proti sebe stojacích vojakov. Stĺpy nesú názvy miest, z okolia ktorých pochádzali vojaci bojujúci na hore Kaštielik v roku 1915.

Pamätník je nenápadný. Drevené stĺpy v hustom lesnom poraste ľahko splynú s okolitým lesom.  Je ale jasné, že pamätník na tomto vrchu nebol odjakživa. Dnes sú nenápadné aj zákopové línie, ktoré sa od neho nachádzajú len niekoľko metrov. Ani tie tu neboli odjakživa. Sú pozostatkom ukrutných zimných bojov I. svetovej vojny. V nádhernej scenérii karpatských hôr symbolický výkričník upozorňujúci, že pre viac ako sto rokmi tento krásny kraj zasiahol vojnový konflikt.

MIK_pam5

MIK_pam4

Posviacku pamätníka vykonali vojenskí kňazi OSSR. Súčasťou posviacky bola aj prezentácia historických súvislostí, ku ktorým sa pamätník viaže. Realizátori pamätníka zároveň predstavili ideu pamätného miesta. Prezentovaný bol aj novo vyznačený náučný turistický chodník. Ten začína pri obecnom úrade a jeho konečnou zastávkou je práve pamätník na vrchu Kaštielik. Tvoria ho štyri informačné panely v slovenskom a anglickom jazyku.

MIK_pam1

MIK_pam2

Realizácia pamätníka bola možná vďaka podpore projektu NETWORLD, ktorý prepája dedičstvo I. svetovej vojny v dunajskom regióne. Realizáciu pamätníka a náučného chodníka tiež podporujú obce Nižná Polianka a Mikulášová a organizácia Das Österreichische Schwarze Kreuz.

Intereg danube