Popularizácia vojenskej histórie v roku 2017

Činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy sa dá rozdeliť do troch hlavných oblastí: výskum udalostí I. svetovej vojny, obnova zanedbaných vojnových cintorínov a popularizácia témy I. svetovej vojny v radoch širokej laickej verejnosti. Oblasť výskumu a obnovy sme zrekapitulovali v predchádzajúcich článkoch. V nasledujúcich riadkoch zhrnieme naše popularizačné aktivity v roku 2017.

Prednášky a výstavy pre verejnosť

Počas celého roka sme priebežne realizovali prednášky pre verejnosť. Témou prednášok bola účasť našich rodákov na frontoch I. svetovej vojny, ale aj priebeh bojovej činnosti na našom území v rokoch 1914/1915. Súčasťou prednášok bola spravidla aj prezentácia našej publikačnej činnosti. Pokiaľ to priestory dovolili, prezentovali sme tiež našu prenosnú výstavu Pradedovia na frontoch I. svetovej vojny.

BJ_01

Počas roka sme absolvovali prednášky v mestách Bardejov, Bratislava, Humenné, Košice, Medzilaborce, Michalovce, Prešov, Stropkov a Svidník. V apríli sme tiež prezentovali publikáciu Karpatský front 1914/1915 v meste Gorlice v Poľsku.

vystava1small

Najmä v jarných a letných mesiacoch sme prezentovali aj našu prenosnú výstavu Pradedovia na frontoch I. svetovej vojny. S výstavou sme sa zúčastnili obecných osláv v Stakčíne a Hudcovciach. Vďaka vynikajúcej spolupráci s projektom Légiovlak sme našu výstavu mohli prezentovať pri otváracích ceremoniáloch Légiovlaku v Dolnom Kubíne, Medzilaborciach, Humennom a Košiciach.

Projekt: Po stopách I. svetovej vojny

V roku 2017 sme spustili novinku: sériu poznávacích výletov po stopách I. svetovej vojny. Zamerali sme na Karpatský front 1914/1915 a naplánovali sme celkovo 8 poznávacích výletov. Realizovalo sa päť. Prvý výlet sa uskutočnil už vo februári, posledný v septembri. Putovali sme priamo po frontovej línii, navštívili niekoľko múzeí a desiatky pamätníkov a vojnových cintorínov.

STOPY_3

Celkovo sa myšlienka výletov ukázala, ako životaschopná. V projekte budeme pokračovať aj v nasledujúcom roku. Formu výletov však musíme v roku 2018 mierne upraviť. Teší nás, že sa vyformovala pomerne široká skupina ľudí, ktorí o tieto výlety prejavili záujem. O novinkách budeme priebežne informovať na našich webových stránkach.

Turistické pochody

Klub vojenskej histórie Beskydy pravidelne organizuje aj turistické pochody priamo na bojiská I. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku. Tradičné sú najmä dve podujatia a to Pochod po stopách Veľkonočnej bitky v Karpatoch a Pochod k zvonici na vrchu Skory. Žiaľ pre nepriazeň počasia sa nám v roku 2017 nepodarilo uskutočniť Pochod po stopách Veľkonočnej bitky v Karpatoch.

H_KVH_01

V závere júla sme realizovali pochod k zvonici na vrchu Skory. Súčasťou pochodu bolo otvorenie novovybudovaného náučného chodníka, ktorý vedie od obecného úradu v Hostoviciach až priamo k zvonici. Pochodu sa zúčastnilo niekoľko desiatok turistov zo Slovenska, Poľska, Českej republiky a Maďarska. Súčasťou pochodu bol aj pietny akt na vojnovom cintoríne v Hostoviciach a krátka modlitba za padlých vojakov priamo pri zvonici.

Podujatie Karpaty 1914/1915

V tomto roku sme pripravili už VII. ročník podujatia Karpaty 1914/1915. Hlavným bodom programu je tradične ukážka bojov z obdobia I. svetovej vojny. Podujatie však má bohatý sprievodný program, ktorý zahŕňa prezentáciu výstroje a výzbroje historických, ale aj súčasných armád. Nechýba dobová hudba, no najmä množstvo výstav a samozrejme prednášky historikov.

K_06

Podujatie sa uskutočnilo v závere septembra v obci Nižná Polianka. Zúčastnilo sa ho vyše 300 účinkujúcich zo Slovenska, Poľska, Českej republiky, Maďarska, Ruska, Rakúska a Ukrajiny. Podujatie má stále väčší ohlas aj u divákov. Tých do Nižnej Polianky dorazilo takmer 3000.

Bez podpory by to nešlo…

Ďakujeme všetkým sponzorom a podporovateľom. Bez ich finančnej a materiálnej podpory by nebolo možné našu prácu robiť. Táto podpora je pre nás kľúčová a vážime si ju.

Páči sa Vám naša práca? Môžete nás podporiť finančným darom (IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419 – do správy uveďte “dar meno, priezvisko”). Všetky takto získané zdroje sú nesmierne dôležité pre hladké fungovanie našich dobrovoľníckych a výskumných aktivít a veľmi si ich vážime.

 

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.