Podporte rozvoj vojenskej histórie, podporte Klub vojenskej histórie Beskydy

Občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy realizuje svoju činnosť dôsledne už 12 rokov a našimi aktivitami oživujeme históriu Slovenska:

  • venujeme sa výskumu regionálnej a vojenskej histórie a publikujeme naše výsledky v knižných publikáciách, odborných časopisoch, ako aj na internete
  • udržiavame dve webové stránky www.kvhbeskydy.sk, ktorá sa venuje našej činnosti a www.regionalnedejiny.sk, čo je databáza regionálnych dejín
  • pátrame po osudoch našich predkov, ktorí zahynuli na frontoch I. svetovej vojny. Naši dobrovoľníci prepisujú mená padlých vojakov, v teréne tiež mapujeme miesta kde títo vojaci bojovali a zomierali
  • opravujeme zanedbané vojnové cintoríny v regióne. Ročne odpracujeme 2000 – 3000 dobrovoľníckych hodín na úpravách vojnových cintorínov
  • budujeme náučné turistické trasy venujúce sa vojenskej histórii
  • usporadúvame výstavy, prednášky, odborné konferencie ako aj turistické a popularizačné podujatia

Venujeme sa širokému spektru činnosti, ktoré reprezentujú a zlepšujú obraz nielen regiónu severovýchodného Slovenska, ale aj celej Slovenskej republiky v zahraničí. Mnohí z Vás ocenili našu činnosť či na sociálnych sieťach alebo v osobnom kontakte. Mnoho ľudí, vyjadrilo názor, že by nám pomohli, ale bývajú ďaleko alebo im v tom bránia iné skutočnosti. Pomôcť sa však dá aj inak.

Aby sme sa mohli v kľude venovať množstvu aktivít, ktoré robíme, potrebujeme pomôcť najmä s ďalším rozvojom združenia. Chceme pokračovať v obnovách vojnových cintorínov, ako aj v propagácii tejto témy. Veľkou výzvou je pre nás pokračovanie výskumu a publikačná činnosť. Okrem témy bojov v Karpatoch chceme zvýšenú pozornosť venovať tiež nasadeniu vojakov z územia Slovenska na frontoch I. sv. vojny.

My venujeme týmto činnostiam všetok voľný čas, častokrát aj vlastné prostriedky. Podporte našu výskumnú a dobrovoľnícku činnosť. Môžete nás podporiť zaslaním ľubovoľného jednorázového daru, alebo formou trvalého príkazu, minimálne sumou 2 eur mesačne na účet nášho združenia:

č.ú.: IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419

(správa pre užívateľa: dar-meno, priezvisko).

Každý zaslaný dar bude pre nás pramienkom pomoci, ktorý nám pomôže udržať a rozvinúť našu činnosť a propagovať región a Slovenskú republiku doma aj v zahraničí. Kontaktujte nás – meno každého, kto sa rozhodne podporiť nás takouto formou bude zverejnené v zozname podporovateľov na našom webe.

Ďakujeme.

V9
Údržba náučného chodníka Veľkonočnej bitky v Karpatoch nad obcou Výrava,spojená s fotením podkladov pre nový informačný leták. (Výrava, marec 2016)
Prednáška o účasti našich rodákov na frontoch I. svetovej vojny, spojená s prezentáciou publikácie Prvá svetová vojna a východné Slovensko. (Vihorlatská knižnica v Humennom, apríl 2016)
Pochod_01
Turistický pochod po bojisku I. svetovej vojny. (Lupkovský tunel, apríl 2016)
H1
Dobrovoľníci pri údržba vojnového cintorína. (Hostovice, máj 2016)
CAMP1
Dobrovoľníci zo Slovenska a Maďarska počas práce na vojnovom cintoríne Veľkrop. (Veľkrop, jún 2016)

V4
Dobrovoľníci zo Slovenska a Českej republiky počas stavby zvonice na bojisku I. sv. vojny. (Hostovice, júl 2016)

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.