Podporte Klub vojenskej histórie Beskydy

Občianske združenie Klub vojenskej histórie Beskydy realizuje svoju činnosť dôsledne už 11 rokov a našimi aktivitami oživujeme históriu Slovenska:

  • venujeme sa výskumu regionálnej a vojenskej histórie a publikujeme naše výsledky v knižných publikáciách, odborných časopisoch i na internete
  • opravujeme zanedbané vojnové cintoríny v regióne. Ročne odpracujeme 2000 – 3000 dobrovoľníckych hodín na úpravách vojnových cintorínov
  • udržiavame dve webové stránky www.kvhbeskydy.sk, ktorá sa venuje našej činnosti a www.regionalnedejiny.sk, čo je databáza regionálnych dejín
  • usporadúvame výstavy, prednášky, odborné konferencie ako aj turistické a popularizačné podujatia

Venujeme sa širokému spektru činnosti, ktoré reprezentujú a zlepšujú obraz nielen regiónu severovýchodného Slovenska, ale aj celej Slovenskej republiky v zahraničí. Mnohí z Vás ocenili našu činnosť či na sociálnych sieťach alebo v osobnom kontakte. Mnoho ľudí, vyjadrilo názor, že by nám pomohli, ale bývajú ďaleko alebo im v tom bránia iné skutočnosti. Pomôcť sa však dá aj inak.

Aby sme sa mohli v kľude venovať množstvu aktivít, ktoré robíme, potrebujeme pomôcť najmä s ďalším rozvojom združenia. Chceme pokračovať v obnovách vojnových cintorínov, ako aj v propagácii tejto témy. Veľkou výzvou je pre nás pokračovanie výskumu a publikačná činnosť. Okrem témy bojov v Karpatoch chceme zvýšenú pozornosť venovať tiež nasadeniu vojakov z územia Slovenska na frontoch I. sv. vojny.

My venujeme týmto činnostiam všetok voľný čas, častokrát aj vlastné prostriedky. Podporte našu výskumnú a dobrovoľnícku činnosť. Stačilo by, ak by ste boli ochotní podporiť nás minimálne sumou 2 eur mesačne v priebehu jedného roka. Stačí zriadiť trvalý príkaz k vyplácaniu spomínanej sumy na účet nášho združenia (č.ú.: IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419, správa pre užívateľa: dar-meno, priezvisko). Aj táto malá suma bude pre nás pramienkom pomoci, ktorý nám pomôže udržať a rozvinúť našu činnosť a propagovať región a Slovenskú republiku doma aj v zahraničí. Kontaktujte nás – meno každého, kto sa rozhodne podporiť nás takouto formou bude zverejnené v zozname podporovateľov na našom webe.

H06

Dobrovoľníci pri obnove vojnového cintorína Hostovice (okres Snina).

ST3

Dobrovoľníci pri osadzovaní štítkov na kríže. Vojnový cintorín Stakčín (okres Snina).

foto 14

Posviacka vojnového cintorína Becherov (okres Bardejov), ktorý obnovili dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy.

Vep_03

Odborný výklad počas turistického pochodu Po stopách Veľkonočnej bitky v Karpatoch

A1

Vernisáž výstavy v informačnom stredisku.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Priestory Informačného strediska pre vojenskú históriu.

bui

Prezentácia prednášky o rodákoch na frontoch I. svetovej vojny.

Za Vašu podporu ďakujeme.

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.