Po stopách Zemplínčanov v čs. légiách vo Francúzsku

DSC_0217

Pri príležitosti stého výročia vzniku Československej republiky vyčlenilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu finančné prostriedky pre grantovú schému „ I. svetová vojna a osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika“. Do tejto grantovej schémy sa prihlásilo aj gymnázium arm. gen. Ludvíka Svobodu s projektom Zemplínčania v československých légiách vo Francúzsku. Realizácia projektu prebiehala v priebehu jesene. Prvou aktivitou projektu bola prednáška fundovaného odborníka PhDr. Dušana Kováča, DrSc. na pôde nášho gymnázia dňa  3. októbra 2018. Pre študentov školy bola v tento deň sprístupnená aj výstava Made in Czechoslovakia, ktorá pripomínala uplynulú storočnicu spoločných dejín Čechov a Slovákov.

Hlavnou aktivitou projektu bolo vytvorenie panelovej výstavy na tému účasti Zemplínčanov v čs. légiách vo Francúzsku. Samotnému vytvoreniu výstavy predchádzal archívny výskum, pri ktorom nám výdatne pomohli viacerí členovia Československej obce legionárskej a Nadácie Milana Rastislava Štefánika, za čo sme im veľmi vďační. Výstava bola vyhotovená v slovenskej a francúzskej verzii.

legie8fr

Túto výstavu sme v novembri prezentovali na pôde partnerskej školy v meste Monthureux sur Saône. Delegáciu našej školy tvorili pani zástupkyňa riaditeľa RNDr. Monika Onufráková, PhDr. Radoslav Turik a študenti tretieho ročníka Paulína Šompľáková, Samuel Stebnický a Juraj Ficík. Nenahraditeľnú podporu nám v priebehu pobytu, ale aj trvania celého projektu  poskytovala naša tlmočníčka pani Mgr. Agnesa Grecová.  V priebehu dňa naši študenti odprezentovali svojim francúzskym rovesníkom výsledky nášho výskumu. Francúzski študenti zase prezentovali svoje vedomosti o činnosti československých legionárov v ich okolí.  Podnetný deň bol zakončený slávnostnou večerou.

DSC_0199

Druhý deň sme v sprievode zástupcov mestečka Darney začali návštevou u primátora tohto mesta. Po milom prijatí na radnici sme navštívili miesta späté s pobytom československých legionárov v Darney. Najprv sme si pozreli expozíciu československých légií v meste Darney. Miestnemu múzeu sme venovali francúzsku verziu našej výstavy. Následne sme prišli k pomníku československých légii za mestom Darney. Na tomto mieste dostali vojaci 21. československého streleckého pluku svoju bojovú zástavu z rúk francúzskeho prezidenta Poincarého a uskutočnili slávnostnú prísahu. Spoločne s našimi francúzskymi priateľmi sme pri pomníku uskutočnili krátky pietny akt. Na záver sme v meste navštívili všetky ostatné miesta späté s prvou svetovou vojnou. Po spoločnom obede sme náš pobyt v Darney skončil. Pevne veríme, že spolupráca s našimi partnermi bude v budúcnosti pokračovať na ďalších spoločných projektoch.

DSC_0208

DSC_0219