Po stopách vojny: marcová exkurzia novinárov po pietnych miestach na Slovensku a v Poľsku

Propagácia činnosti KVH Beskydy prebieha aj mediálnou formou. Klub dostáva priestor v televízii, v rozhlase a samozrejme aj v printových médiách. Pre lepšie pochopenie problematiky vojnových cintorínov z I. svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska zo strany novinárov, sme sa rozhodli vo štvrtok 29. marca usporiadať krátku prezentáciu činnosti medzinárodnej Visegrádskej pracovnej skupiny pre vojnové cintoríny s následnou exkurziou po viacerých cintorínoch karpatského bojiska na Slovensku, ale aj v Poľsku.

Záujem prejavilo viacero novinárov z rôznych médií. Prítomní boli redaktori tlačových agentúr, dvoch rádií a viacerí žurnalisti z printových časopisov. Všetko sa začalo v Krajskom múzeu v Prešove. O činnosti medzinárodnej Visegrádskej pracovnej skupiny pre vojnové cintoríny hovorili predseda KVH Beskydy Martin Drobňák, predseda českej organizácie Signum Belli 1914 Radim Kapavík a predstaviteľ maďarskej organizácie Krajczáros Alápitvány István Németh. Svoje názory o projekte obnovy pietnych miest z I. svetovej vojny na severovýchode Slovenska predstavili aj riaditeľ Visegrádskeho fondu Petr Vágner a zástupca Ministerstva obrany Českej republiky Pavel Filípek. Novinárske otázky smerovali predovšetkým k financovaniu rekonštrukcií vojnových cintorínov a k záujmu, či nezáujmu štátu systémovo sa zaoberať touto problematikou. Krátky brífing využil aj riaditeľ Krajského múzea v Prešove Adrián Latta k otvoreniu doplnenej expozície historických zbraní, výzbroje a výstroje v priestoroch múzea, ktorú si so záujmom prehliadol aj zástupca rakúskej organizácie Čierny kríž Otto Jaus.

Novinársky deň KVH Beskydy potom pokračoval presunom na zrekonštruovaný vojnový cintorín v Stebníku. Jeho podrobnejšiu prehliadku síce prekazilo nepriaznivé počasie, ale napriek tomu je stebnícky cintorín dobrou vizitkou práce KVH Beskydy, ako aj miestnej samosprávy na čele so starostom Štefanom Kučečkom. Zo Stebníka sme sa vybrali do neďalekej obce Zborov, kde stojí obnovený pamätník takzvanej Českej družiny, teda vojenskej jednotky operujúcej od začiatku I. svetovej vojny vo zväzku Ruskej armády. Po Zborove prišiel na rad zatiaľ zanedbaný cintorín v obci Smilno. KVH Beskydy v budúcnosti pripravuje rekonštrukciu aj tohto pietneho miesta. Novinári si tak mohli urobiť praktickú predstavu o rozdiele medzi zrekonštruovaným a zatiaľ zanedbaným vojnovým cintorínom. Ďalšou zastávkou bola obec Becherov, kde rekonštruujeme jeden z architektonicky najzaujímavejších cintorínov. Jeho dominantou je kameňom vydláždená plocha v tvare kríža, ktorá sa pomaly stáva akýmsi symbolom Becherova. Nasledovala ešte krátka zastávka na cintoríne v obci Chmeľová a následný transport na územie Poľska.

U nášho severného suseda sme ako prvý navštívili horský cintorín Malastów. Aj laického návštevníka zaujme evidentný rozdiel v architektúre našich a poľských pietnych miest. Poľské karpatské cintoríny sú spravidla monumentálnejšie a architektonicky veľkolepejšie ako tie naše. Cintorín na lokalite Malastów je zároveň príkladom práce slovenského architekta Dušana Jurkoviča, ktorý počas I. svetovej vojny slúžil ako vojenský architekt C.K. armády. Exkurzia potom pokračovala návštevou Gorlíc, kde nás na tamojšom dobre udržiavanom a pôsobivom cintoríne čakali kolegovia z organizácie Crux Galiciae, ktorá vykonáva obnovu vojnových pietnych miest na území Poľska. Prehliadka cintorína v Gorliciach bola súčasne posledným bodom nášho programu.

Spolupráca s médiami je pre KVH Beskydy efektívnou príležitosťou na propagáciu svojej činnosti v oblasti samotnej rekonštrukcie pietnych miest a s ňou spojeným historickým výskumom. Súčasne dáva možnosť poukázať na možné problémy súvisiace s obnovou vojnových cintorínov. Sme presvedčení že novinársky deň nášho klubu bol aj pre zúčastnených žurnalistov zaujímavým doplnkom k ich práci. Poďakovanie za jeho organizáciu patrí predsedovi KVH Beskydy Martinovi Drobňákovi a členom klubu Lucii Palkovej a Štefanovi Novákovi. Súčasne treba poďakovať aj starostom obcí, ktoré sme navštívili a riaditeľovi Krajského múzea v Prešove Adriánovi Lattovi za poskytnutie priestorov pre tlačovú konferenciu.

Reportáž v anglickom jazyku: TU

Projekt podporil Visegrad Fund: Nr. 21120339 – Military Cemeteries of World War I – Forgotten Site of Central European Heritage II.