Po stopách vojnových cintorínov Dušana Jurkoviča

22. Júl 2015 | Autor: | Rubrika: Članky a štúdie

Vo štvrtok 16. júla 2015 sa členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy – Martin Drobňák, Rado Turík a Marián Šimkulič vybrali po stopách vojnových cintorínov popredného slovenského architekta Dušana Jurkoviča umiestnených v Poľsku. Postupne sme navštívili pätnásť cintorínov. Drevených i kamenných, s ľahkým prístupom, len niekoľko metrov od parkujúceho auta, no aj takých, kde sme museli vyšliapať a ako hovorí turistický sprievodca, určite sme sa pritom poriadne zapotili. Takže v nasledujúcich riadkoch a na fotografiách krátke zastavenia.

Uprostred umelcov, pôsobiacich počas prvej svetovej vojny v Oddelení pre stavbu vojenských cintorínov pri veliteľstve v Krakove (1916 – 1918), najväčšiu popularitu i uznanie získal slovenský architekt Dušan Jurkovič. Umelecký vedúci I. obvodu v Žmigrodze naprojektoval 31 cintorínov v regióne a tiež drevenú kaplnku na cintoríne Nr. 123 Pustki v Lužnej v IV. obvode.   Boli to najkrajšie vojenské cintoríny v Západnej Haliči, ktoré prihliadali na rôznorodosť architektonických foriem, cit pre detail pri práci s drevom i kameňom i umiestnenie cintorínov do Nízkych Beskýd.

Hlavným materiálom Dušana Jurkoviča bolo drevo – nádejal sa, že cintoríny umiestnené na exponovaných úbočiach budú po všetky časy pod ľudskou starostlivosťou. Nemohol predvídať rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie, neskôr druhej svetovej vojny a napokon neslávnej akcie Visla, v dôsledku ktorej zostali mnohé cintoríny jedinými stopami ľudskej existencie v horských dolinách. To všetko sa podpísalo pod ich úpadok. Aj keď I. obvod má v súčasnosti najväčší počet zrekonštruovaných cintorínov.

C1

Nr. 46 – Konieczna

Pozrime sa bližšie na niektoré z cintorínov, ktoré naprojektoval Dušan Jurkovič. Cintorín Konieczna Beskidek Nr. 46 je vybudovaný v tvare latinského kríža. Centrálnym prvkom je vysoká kamenná veža s drevenými dekoráciami a šindľovou strechou umocnená kovovým krížom s ozdobnou svätožiarou vo forme osemramenného Slnka. Vchod do cintorína je cez masívnu pergolu, medzi ktorou pôvodne bola drevená brána. Je tu pochovaných 164 vojakov Rakúsko-Uhorska, 148 Rusov a traja vojaci sú dodnes neidentifikovaní. V Grabe sú dva vojenské cintoríny naprojektované slovenským architektom. Porovnávajúc archívnu fotografiu z roku 1917 a akvarel Adolfa Kašpara na pohľadnici, sú tam zrejmé rozdiely. Nikdy neboli postavené dve bočné kaplnky ako i vysoká ohrada s dreveným šindľom – v skutočnosti cintorín bol ohradený kamenným valom, vstupná   brána bola tiež v skromnejšej podobe. Sám Jurkovič v článku Vojenské hřbitovy válečné publikovanom v pražskom umeleckom časopise Štýl v roku 1921 objasnil, prečo projekt nebol realizovaný: mal charakter „čisto slovanský a príliš náboženský“.

C2

Nr. 51 – Regietów

V Regetowe Nižnym sa nachádza Rotunda – cintorín č. 51. Bol to jeden z najpopulárnejších objektov autora. Princípom je kruh a jeho prvotnými centrálnymi prvkami bolo päť vysokých drevených veží umocnených krížami. Stredná, najvyššia veža je s tabuľou a s maltézskym krížom. V súčasnosti sú už rekonštruované tri veže. Ohradenie cintorína je kamenné.

Nr-6_01

Nr. 6 – Krempna

Kým cintoríny v súčasnom gorlickom  poviate sú prevažne drevené, v okolí Nového Žmigrodu sú kamenné. V Krempnej Jurkovič pre padlých vybudoval mauzóleum. Na kamenných stĺpoch je umiestnený štylizovaný veniec pokrytý kovovými listami. Do pieskovca sú vtesané tváre rímskych bojovníkov, ktoré strážia pokoj padlých. Báseň nám pripomína, že Bojovali sme tvárou v tvár/, zmŕtvychvstaneme bok po boku/. V milostivej pamäti nech v pokoji spočíva naša smrť./   Vo Woli Cieklinskej je ďalší z monumentálnych kamenných projektov Dušana Jurkoviča, ktorý je dokonale zasadený doprostred krajiny.

Nr-11_01

Nr. 11 – Wola Cieklińska

V priebehu niekoľkých rokov v Haliči vyrástlo vyše 400 cintorínov mapujúcich miesta krvavých bojov prvej svetovej vojny. Medzi tými, ktorí dokázali citlivo zakomponovať cintoríny do krajiny (Gladyszow, Malastow, Rotunda, Krempna, Wola Cieklinska) bol slovenský architekt Dušan Jurkovič. Jeho Rotunda bola dokonca projektovaná a realizovaná na štíte hôr tak, že z nej bolo vtedy možné vidieť cintoríny v dolinách.

Nr-4_03

Nr. 4 – Grab

Nr-3_01

Nr. 3 – Oźenna

Nr-8_01

Nr. 8 – Nowy Źmigrod

Fotografie: Mgr. Martin Drobňák

Be Sociable, Share!

Komentáre sú deaktivované.