Plán aktivít na rok 2018

V roku 2018 si pripomenieme 100. výročie ukončenia I. svetovej vojny. Zodpovedá tomu aj bohatý plán aktivít nášho združenia. Pre širokú laickú aj odbornú verejnosť pripravujeme široké spektrum podujatí.

KALENDÁR PODUJATÍ

22. – 23. 02. 2018: Medzinárodná vedecká konferencia: Slovensko a I. svetová vojna (Miesto konania: Košice)

24. 03. 2018: Turistický pochod po stopách Veľkonočnej bitky v Karpatoch (Miesto konania: Výrava) FB

18. – 20. 04. 2018: Umelecký plenér: Umelci na bojisku I. svetovej vojny (Miesto konania: Medzilaborce)

21. 04. 2018: Karpaty 1914/1915 – Medzilaborce 2018 (Miesto konania: Medzilaborce)

26. – 27. 07. 2018: Medzinárodný dobrovoľnícky tábor na vojnových cintorínoch – júl (Miesto konania: Veľkrop) FB

28. 07. 2018: Turistický pochod k zvonici na vrchu Skory (Miesto konania: Hostovice) FB

23. – 25. 08. 2018: Medzinárodný dobrovoľnícky tábor na vojnových cintorínoch – august (Miesto konania: Veľkrop) FB

28. 09. 2018: Posviacka vojnového cintorína Veľkrop (Miesto konania: Veľkrop)

29. 09. 2018: Manévre Stropkov (Miesto konania: Stropkov)

Prehľad aktivít priebežne dopĺňame.

Páči sa Vám naša práca? Môžete nás podporiť finančným darom (IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419 – do správy uveďte “dar meno, priezvisko”). Všetky takto získané zdroje sú nesmierne dôležité pre hladké fungovanie našich projektov a veľmi si ich vážime.

 

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.