Pietný areál na vrchu Skory

Nad obcou Hostovice v okrese Snina sa nachádza bojisko, kde počas I. svetovej vojny bojovalo v radoch rakúsko-uhorskej armády mnoho vojakov z územia Slovenska. Aj preto sme v predchádzajúcich rokoch  priamo na bojisku,pri vrchu Skory vybudovali zvonicu, ktorá má pripomínať pamiatku týchto vojakov. V minulom roku pribudol náučný chodník. V tomto roku chceme v spolupráci s obcou v prácach pokračovať.
Zvonica_sm2
V tomto roku chceme v prácach pokračovať. Okolie zvonice chceme rozšíriť o malý pietny areál, venovaný Slovákom ktorí zahynuli na bojiskách I. svetovej vojny. Areál bude tvorený malými pamätníkmi venovanými jednotlivým plukom rakúsko-uhorskej armády v radoch ktorých bojovali naši pradedovia.
Hostovice_navrh
Momentálne finišujeme s prípravou projektu a začíname hľadať podporovateľov a sponzorov vďaka, ktorým sa dielo podarí zrealizovať. S prácami chceme začať v jarných mesiacoch tohto roku.
Páči sa Vám naša práca? Môžete nás podporiť finančným darom (IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419 – do správy uveďte “dar meno, priezvisko”). Všetky takto získané zdroje sú nesmierne dôležité pre hladké fungovanie našich dobrovoľníckych a výskumných aktivít a veľmi si ich vážime.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.