Pietny akt vo Vyšnom Kubíne

Zemianska kúria vo Vyšnom Kubíne v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy usporiadala 8. mája 2015 spomienku na mladého dôstojníka Fridricha Mešku, ktorý zahynul po polročnom zápase so zraneniami 13. mája 1915. Pietny akt sa uskutočnil na cintoríne vo Vyšnom Kubíne. K dôstojnému priebehu prispela aj účasť vojakov v dobových uniformách, ktorú zabezpečil  pán Boguslaw Glod a jeho priatelia z Krakova, za čo mu patrí naša veľká vďaka.
Súčasťou podujatia bola aj prednáška Jozefa Krúpu: Oravci vo Veľkej vojne.

a