Pietny akt na vojnovom cintoríne Medzilaborce

Už tradičnou súčasťou podujatia Karpaty 1914/1915 je pietny akt na vojnovom cintoríne. V roku 2018 sa podujatie Karpaty 1914/1915 uskutočnilo v meste Medzilaborce. Hlavný program bol naplánovaný na sobotu 21. apríla 2018. V piatok pred podujatím sa účastníci podujatia stretli na vojnovom cintoríne Medzilaborce č. II, kde sa uskutočnil krátky pietny akt.

P_01

Účastníci pietneho aktu vyrazili v sprievode od mestského úradu k vojnovému cintorínu. Samotný pietny akt začal o 15:00. Po položení vencov a krátkej modlitbe nasledovali hymny, ktoré zahrala vojenská dychová hudba v dobových uniformách. Postupne odzneli najprv dobová rakúsko-uhorská a ruská hymna. Nasledovala súčasná hymna Slovenskej republiky.

P_02

S krátkym príhovorom vystúpili primátor mesta Ing. Vladislav Višňovský a predseda KVH Beskydy Mgr. Martin Drobňák. Nasledovala hymnická pieseň, ktorá pietny akt ukončila.

P_03

V roku 2018 sme pripravili už 8. ročník podujatia Karpaty 1914/1915. Jeho súčasťou bol vždy aj pietny akt na vojnovom cintoríne. Našou snahou je pripomenúť ľuďom, že popularizačno-náučné podujatie o vojenskej histórii má za cieľ pripomenúť tisíce mužov, ktorí zahynuli na bojiskách I. svetovej vojny.