Otvorenie vojensko-historického náučného chodníka pri obci Výrava

Práce na obnove vojnových cintorínov nad obcou Výrava trvali niekoľko rokov. Cintoríny Pod Kobylou a Kóta 600 však prakticky vstali z popola zabudnutia a dnes sú to plnohodnotné pietne miesta. Symbolickým ukončením hlavných rekonštrukčných prác sa stalo otvorenie nového náučného chodníka v horskom teréne nad Výravou, ktorý turistovi ponúka zaujímavú trasu, krásy karpatskej prírody a predovšetkým prechádzku po miestach, kde pred takmer 100 rokmi prebiehali ťažké boje.

V sobotu 21. apríla 2012 sa vo Výrave zišlo približne 150 ľudí na slávnostnom otvorení náučného chodníka spojeným s II. ročníkom pochodu po stopách Veľkonočnej bitky v Karpatoch. Kým v roku 2011 si do terénu „vyšliaplo“ len niečo cez desať členov KVH Beskydy, tento rok bola účasť naozaj hojná. Okrem členov klubu, ktorí sa na podujatí podieľali aj organizačne, prišli aj dva autobusy michalovských turistov a študentov. Samozrejme nechýbali miestni obyvatelia.

Po slávnostnom úvode na obecnom úrade vo Výrave sa začala samotná turistická časť pochodu.

Všetci zúčastnení si prešli značkovaný náučný chodník s inštalovanými informačnými tabuľami.

Vyvrcholením celého podujatia bolo slávnostné vysvätenie oboch cintorínov výravskými pravoslávnym aj gréckokatolíckym duchovným.


Po skončení turistickej časti podujatia boli všetci prítomní ešte pozvaní na tanier gulášu starostkou Výravy Monikou Kurťákovou. Čo je dôležité – otvorenie nového náučného chodníka prebehlo dôstojnou a príjemnou formou.

Foto: Ing. Ján Kocák, Mgr. Martin Drobňák

SPRIEVODCA PO VOJENSKO-HISTORICKOM NÁUČNOM CHODNÍKU PRI OBCI VÝRAVA