Organizačné pokyny

Výstrojný predpis:

Spracovali: Libor Ouzký a Jiří Charfreitag

Základná informácia o podujatí:

Podujatie sa uskutoční 30.09.2017 v obci Nižná Polianka (okres Bardejov, Slovenská republika). Sprievodné akcie podujatia sa začínajú už 29.09.2017. Súčasťou podujatia bude:

 • ukážka bojov z obdobia I. svetovej vojny v Karpatoch
 • vystúpenia vojenských kapiel
 • súťaž vo varení vojenských jedál
 • odborné prednášky a prezentácie venované I. sv. vojne
 • pietne akty na vojnových cintorínoch v okolí
 • posviacka vojnového cintorína Mikulášová
 • viacero výstav venovaných I. sv. vojne
 • prezentácia dobových táborov vojsk
 • ďalšie sprievodné podujatia o ktorých budeme priebežne informovať

Event will take place on 30 September 2017 in the village Nizna Polianka (district of Bardejov, the Slovak Republic). Accompanying activities will start on 29 September 2017 and programme of the VII. Annual Event includes:

 • World War I reenactment
 • Performances of military music bands
 • Competition in army field culinary
 • Lectures on history of WWI with presentations
 • Memorial ceremonies in local war cemeteries (Mikulasova, Nizna Polianka)
 • Several exhibitions of WWI
 • Demonstration of army barracks
 • other accompanying activities (you will be informed as soon as possible)

Impreza odbędzie się 30.09.2017 w miejscowości Nizna Polianka (powiat Bardejov, Republika Słowacka). Acje towarzyszące tej imprezy rozpoczynają się już 29.09.2017. W ramach imprezy odbędzie się:

 • rekonstrukcja walk z okresu pierwszej wojny światowej w Karpatach
 • występy orkiestr wojskowych
 • konkurs kuchni wojskowych
 • wykłady i prezentacje poświęcone I. W.Ś.
 • oddanie honorów i złożenie kwiatów na cmentarzach wojennych w okolicy
 • kilka wystaw poświęconych I. W.Ś.
 • prezentacja obozów wojskowych
 • inne imprezy towarzyszące, o których będziemy na bieżąco informować

Die Veranstaltung wird am 30.09.2017 in den Dorf Nizna Polianka stattfinden (Bezirk Bardejov, Slowakische Republik). Begleitenden Veranstaltungen werden schon am 27.05.2016 starten. Teil der Veranstaltung wird sein:

 • Demonstration der Kämpfe aus dem I. Weltkrieg in Karpaten
 • Konzert der militärischen Kapellen
 • Wettrennen im Kochen von militärischen Essen
 • Fachvorträge und Präsentationen gewidmet dem I. Weltkrieg
 • Pietätsakte auf den nahe gelegenen Soldatenfriedhöfen
 • Mehrere Ausstellungen gewidmet dem I. Weltkrieg
 • Präsentation und Wettrennen der militärischen epochalen Lagern
 • Andere begleitenden Veranstaltungen, von deren wir durchgehend informieren werde

 

Be Sociable, Share!