Živá história

Od roku 2011 organizujeme vojensko-historickú rekonštrukciu bojov pod názvom Karpaty 1914/1915. Podujatie realizujeme vždy na autentickom bojisku a scenár ukážky bojov je zostavený podľa skutočných udalostí. Podujatie je celodenné a samotnú ukážku dopĺňa bohatý sprievodný program. Každým rokom má podujatie väčší divácky ohlas.

Realizované ročníky: