Publikácie

obal-knihyCintoríny prvej svetovej vojny v Karpatoch

Martin DROBŇÁK, Matúš KORBA, Radoslav TURIK

Publikácia sa zaoberá problematikou bojovej činnosti v Karpatoch a históriou vojnových cintorínov, ktoré v dôsledku tejto bojovej činnosti vznikli. V úvode autori stručne vykresľujú priebeh bojov v Karpatoch v rokoch 1914/1915. Venujú sa tiež histórii  vzniku vojenských cintorínov v Karpatoch. Jadrom publikácie je predstavenie šesť preskúmaných lokalít, ktoré zastupujú šesť okresov v ktorých prebiehali bojové operácie počas prvej svetovej vojny. Každý okres je zastúpený lokalitou, ku ktorej sa viaže zaujímavý príbeh z obdobia vojny. Publikácia bola vydaná v Humennom v roku 2007. PDF NA STIAHNUTIE

Zbornik obalPrvá svetová vojna – boje v Karpatoch

ed: Vasiľ FEDIČ, Svätoslav HUSŤÁK

Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Prvá svetová vojna – boje v Karpatoch, ktorá sa uskutočnila 6. decembra 2007 v Humennom. Čitateľ v zborníku nájde odborné príspevky desiatich autorov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Ruskej federácie. Príspevky sú venované ako popisu bojovej činnosti, tak aj histórii budovania vojnových cintorínov. Celkový stranový rozsah zborníka je 103 strán. Zostavovateľmi zborníka sú Vasiľ Fedič a Svätoslav Husťák. Publikácia bola vydaná v Humennom v roku 2007. PDF NA STIAHNUTIE

Mementa obal IMementá prvej svetovej vojny (Diel I.) – cintoríny v okresoch Humenné a Medzilaborce

Martin DROBŇÁK, Matúš KORBA, Radoslav TURIK

Publikácia je prvou z trojdielnej edície, ktorá komplexne mapuje históriu, stav bádania, ale aj súčasný stav vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska. Úvodná časť publikácie oboznamuje čitateľa s bojovými operáciami, ktoré na území okresov Humenné a Medzilaborce prebiehali od novembra 1914 do mája 1915. Nasleduje 49 profilov vojnových cintorínov nachádzajúcich sa v okresoch Humenné a Medzilaborce. Publikácia bola vydaná v Humennom v roku 2008. PDF NA STIAHNUTIE

Mementa obal IIMementá prvej svetovej vojny (Diel II.) – cintoríny v okresoch Snina a Stropkov

Martin DROBŇÁK, Matúš KORBA, Radoslav TURIK

Publikácia je druhou z trojdielnej edície, ktorá komplexne mapuje históriu, stav bádania, ale aj súčasný stav vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska. Úvodná časť publikácie oboznamuje čitateľa s bojovými operáciami, ktoré na území okresov Snina a Stropkov prebiehali od novembra 1914 do mája 1915. Nasleduje 58 profilov vojnových cintorínov nachádzajúcich sa v okresoch Snina a Stropkov. Publikácia bola vydaná v Humennom v roku 2009. PDF NA STIAHNUTIE

Mementa-IIIMementá prvej svetovej vojny (Diel III.) – cintoríny v okresoch Bardejov a Svidník

Martin DROBŇÁK, Matúš KORBA, Radoslav TURIK

Publikácia je druhou z trojdielnej edície, ktorá komplexne mapuje históriu, stav bádania, ale aj súčasný stav vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny na severovýchode Slovenska. Úvodná časť publikácie oboznamuje čitateľa s bojovými operáciami, ktoré na území okresov Bardejov a Svidník prebiehali od novembra 1914 do mája 1915. Nasleduje 58 profilov vojnových cintorínov nachádzajúcich sa v okresoch Bardejov a Svidník. Publikácia bola vydaná v Humennom v roku 2010. PDF NA STIAHNUTIE

obal_stopyStopy prvej svetovej vojny – Humenné 1914

Martin DROBŇÁK, Matúš KORBA, Radoslav TURIK

Brožúra Stopy prvej svetovej vojny – Humenné 1914 na 32 stranách prináša nielen opis udalostí, ktoré sa v meste udiali v roku 1914, ale zároveň predstavuje akéhosi sprievodcu po lokalitách v meste, ktoré sú s udalosťami prvej svetovej vojny nejakou formou spojené. V publikácii nájdete nielen opis základných faktov, ale tiež množstvo dobových fotografií, mapiek a informácií čerpaných z dokumentov, ktoré boli získané v archívoch vo Viedni, Bratislave, Budapešti a v Moskve. Publikácia bola vydaná v Humennom v roku 2009.