Regionálne dejiny

V súčasnom globálnom svete, ktorý likviduje akékoľvek osobitosti vývoja v spoločnosti sa uznáva dôležitosť zachovania si vlastnej identity. Súčasťou tejto identity je aj dôsledné poznanie vlastnej histórie. Rozvoj a uchovávanie histórie jednotlivých regiónov a jej popularizácia je dôležitou úlohou pre našu spoločnosť. Z týchto dôvodov sa členovia Klubu vojenskej histórie pustili do realizácie projektu webovej stránky www.regionalnedejiny.sk

Tento web si kladie za cieľ uchovanie časti našej histórie v podobe archívnych materiálov formou vytvorenia elektronickej databázy. Veríme, že táto databáza bude slúžiť ako učebná pomôcka, ale aj zdroj informácii pre širokú verejnosť. Mala by jedinečným spôsobom sústrediť na jednom dostupnom mieste svedectvá o histórii jednotlivých regiónov Slovenska, ktoré budú slúžiť aj ako pramenná báza pre profesionálnych bádateľov. Na stránke môžete nájsť množstvo fotografií a dokumentov, ktoré sa týkajú niektorých dejinných udalostí z obdobia 20. storočia v regióne alebo len výjavy z bežného života zachytené v rodinných fotoalbumoch. Všetky fotografie sa zhromažďujú v albumoch jednotlivých miest a obcí.

Projekt ma niekoľko fáz. V súčasnej dobe na stránkach nachádzajú dokumenty a materiály k dejinám 20. storočia, prevažne z regiónu východného Slovenska. Autori stránok veria, že postupom času projekt zastreší aj zvyšné regióny Slovenska a ďalšie obdobia histórie. To, ako rýchlo sa tak stane závisí aj od návštevníkov stránky. Vítame pomoc širokej verejnosti pri budovaní tejto originálnej edície. Ak si myslíte, že máte zaujímavé materiály o histórií toho svojho regiónu, neváhajte nás kontaktovať.

Výstupy projektu:

Webova stránka www.regionalnedejiny.sk