Mementá prvej svetovej vojny

Realizácia projektu:

2008 – 2010

Charakteristika projektu:

Projekt Mementá prvej svetovej vojny je zameraný na vydanie série publikácii, ktoré na základe kvalitného vedeckého výskumu predstavujú všetky vojnové cintoríny na území východného Slovenska. Výsledkom realizovaného projektu je komplexné spracovanie všetkých vojnových cintorínov prvej svetovej vojny na východe Slovenska. Nosnou myšlienkou projektu je zachytiť historický vývoj a súčasný stav každého vojnového cintorína prvej svetovej vojny.

Zmapovanie lokalít v okresoch Humenné, Medzilaborce prebehlo vďaka podpore Ministerstva obrany Slovenskej republiky v roku 2008 a výsledkom je publikácia Mementá prvej svetovej vojny – cintoríny v okresoch Humenné a Medzilaborce. Obdobne tomu bolo v roku 2009 kedy prebehlo mapovanie vojnových cintorínov v okresoch Snina a Stropkov. Výstupom je publikácia Mementá prvej svetovej vojny – cintoríny v okresoch Snina a Stropkov. V roku 2010 prebehlo mapovanie vojnových cintorínov v okresoch Bardejov a Svidník. Výstupom je publikácia Mementá prvej svetovej vojny – cintoríny v okresoch Bardejov a Svidník.

Výstupy projektu – publikácie budú slúžiť pre všetkých, ktorým osud vojnových cintorínov nie je ľahostajný. Zároveň prináša odbornej, ale aj laickej verejnosti dôkladne a systematicky spracované údaje o vojnových cintorínoch prvej svetovej vojny. Veľký prínos projektu vidíme tiež v tom, že jasne zadefinuje aktuálny stav každého z cintorínov.

Výstupy projektu:

Projekt podporili:

Odkazy:

Anotácia: DROBŇÁK, M.: Mementá prvej svetovej vojny (Diel 1.) – cintoríny v okresoch Humenné a Medzilaborce. (www.kvhbeskydy.sk, 03.02.2009)

Reportáž: TURIK, R.: Pracovný výjazd členov KVH Beskydy v Bratislave. (www.kvhbeskydy.sk, 28.03.2009)

Reportáž: DROBŇÁK, M.: Prípravy publikácie z edície Mementá prvej svetovej vojny v plnom prúde. (www.kvhbeskydy.sk, 16.04.2009)

Anotácia: DROBŇÁK, M.: Mementá prvej svetovej vojny (Diel 2.) – cintoríny v okresoch Snina a Stropkov. (www.kvhbeskydy.sk, 18.03.2010)

Fotoreportáž: DROBŇÁK, M.: Výskumná cesta po vojnových cintorínoch v okrese Svidník. 11.06.2010. (www.kvhbeskydy.sk, 14.06.2010)

Reportáž: STEBNICKÝ, J.: Terénny prieskum cintorínov vo Svidníckom okrese. (www.kvhbeskydy.sk, 03.08.2010)

Anotácia: DROBŇÁK, M.: Mementá prvej svetovej vojny (Diel 3.) – cintoríny v okresoch Bardejov a Svidník. (www.kvhbeskydy.sk, 19.02.2011)