Databáza vojnových cintorínov z prvej svetovej vojny

Prvá svetová vojna v novembri 1914 až máji 1915 priamo zasiahla územie súčasnej Slovenskej republiky. Bezprostredné frontové operácie zasiahli územie súčasných šiestich okresov na severovýchode Slovenska (Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov a Svidník). Následkom bojov, ktoré v tomto priestore prebiehali zomrelo takmer 50 000 vojakov, ktorí sú pochovaní na zhruba 200 vojnových cintorínov. Táto databáza prináša prehľad týchto vojnových cintorínov. Je výsledkom dlhodobého výskumu výskumnej skupiny Klubu vojenskej histórie Beskydy. V databáze sú zaradené tie vojnové cintoríny, ktoré sa zachovali do súčastnosti a podarilo sa ich identifikovať. Na mape je zaznačená poloha vojnového cintorína a stručná informácia o tomto cintoríne. Súčasťou databázy je prístup k detailným informáciám o každom vojnovom cintoríne a k fotogalérii tohto vojnového cintorína. K niektorým vojnovým cintorínom je dostupný jeden článok, k niektorým viacero. Je to dôsledok toho, že aj v súčasnej dobe sa mnohé z vojnových cintorínov opravujú, resp. darí sa získavať nové informácie o histórii týchto vojnových cintorínov. Žiaľ časť vojnových cintorínov už zanikla, resp. roky chátrania spôsobili, že sa nám ich polohu nepodarilo zatiaľ lokalizovať. Rozšírenú databázu aj týchto lokalít môžete nájsť na inom mieste. V súčasnej dobe databáza obsahuje vojnové cintorín z okresov, ktoré zasiahli priame boje prvej svetovej vojny. Postupne databázu rozšírime o cintoríny nachádzajúce sa v zázemí frontu. Veríme, že databáza poslúži všetkým záujemcom o túto problematiku. Zároveň dúfame, že uľahčí cestovateľom a turistom zaradiť vojnový cintorín do plánov svojich výletov.


Zobraziť Vojnové cintoríny prvej svetovej vojny na väčšej mape
© Klub vojenskej histórie Beskydy
Mgr. Martin Drobňák, PhDr. Radoslav Turik, Ing. Miroslav Buraľ
Databáza je priebežne  aktualizovaná.

REKLAMA:

margin-right: 5px;