Bojovali v prvej svetovej vojne – virtuálny pamätník

Prvá svetová vojna je nesporne významným komplexom udalostí, ktoré ovplyvnili  a výrazne formovali ľudskú spoločnosť. Svojou ničivou silou zasiahla v období rokov 1914-1915 aj naše územie. Od jesene 1914 až do jari 1915 bol územie dnešných okresov Bardejov, Svidník, Stropkov, Humenné, Medzilaborce a Snina miestom úporných bojov medzi ruskou armádou na jednej strane a rakúsko-uhorskou a nemeckou armádou na druhej strane. Tragickým výsledkom týchto bojov boli tisícky padlých vojakov zúčastnených armád.  Úporné boje však prebiehali aj na iných bojiskách. Tak ako u nás zomierali tisíce vojakov z cudziny, vojaci z nášho územia bojovali, krvácali a zomierali na iných bojiskách. Z územia dnešného Slovenska bolo v rokoch 1914-1918 zmobilizovaných viac, ako 400 tisíc vojakov, z nich viac, ako 60 000 padlo na bojiskách prvej svetovej vojny. Obyčajní ľudia, ktorí poslúchli mobilizačný rozkaz a odišli do nezmyselnej vojny. Mnohí z nich sa nikdy nevrátili. Po týchto ľuďoch sa vytrácajú aj posledné stopy ich existencie a to vojnové cintoríny, na ktorých sú pochovaní. Naše združenie sa venuje výskumu v oblasti cintorínov prvej svetovej vojny, preto vieme, akú majú mnohé z nich tristnú podobu.

Na stránkach nášho elektronického časopisu chceme uchovať pamiatku na ľudí, ktorí bojovali v prvej svetovej vojne. Naším cieľom je zhromažďovať informácie a fotografie o vojakoch, ktorí bojovali v tomto obrovskom konflikte. Vieme, že to nie je prvá iniciatíva, tohto druhu. Nemienime sa tváriť, že sme prišli prví z touto myšlienkou, ale svojou prácou chceme prispieť k uchovaniu pamiatky na týchto ľudí.  Málokto z nich túžil po vojenskej službe a vojnovom nasadení. Málokto z nich chcel opustiť rodinu odísť do strašnej vojny. Nikto z nich sa nechcel stať hrdinom.  Avšak, každý kto sa zúčastnil frontového nasadenia a zažil útrapy rôzneho charakteru sa hrdinom stal.  Nemyslím tým to klišé, ktoré sa za slovom hrdina skrýva bežne vo filmoch alebo literatúre.  Mám na mysli obyčajného človeka, ktorí každodenným prekonávaním vojnových strastí, prekonával samého seba v túžbe prežiť všetku tú hrôzu a vrátiť sa domov.

Výstupy projektu:

Seriál článkov BOJOVALI V PRVEJ SVETOVEJ VOJNE