Projekty

Klub vojenskej histórie Beskydy realizoval a realizuje viacero dlhodobých projektov. Zamerané sú ako na výskum, tak aj propagáciu problematiky prvej svetovej vojny a vojnových cintorínov z tohto obdobia. Každý z projektov má dlhodobý charakter a jeho realizácia presiahla jeden rok.

Realizované projekty: