Kontakt

Adresa:

Klub vojenskej histórie Beskydy

Hudcovce 105

067 45 Topoľovka

Slovenská republika

E-mail:

info@kvhbeskydy.sk

Telefón:

00421 917 588 467 (Mgr. Martin DROBŇÁK)

00421 905 372 007 (PhDr. Radoslav TURIK)

Bankové spojenie:

Tatrabanka

Číslo účtu: 2623066419/1100

IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419

Facebook:

http://www.facebook.com/kvhbeskydy