Kontakt

Adresa:

Klub vojenskej histórie Beskydy

Hudcovce 105

067 45 Topoľovka

Slovenská republika

E-mail:

infokvhbeskydy@gmail.com

 

Bankové spojenie:

Tatrabanka

Číslo účtu: 2623066419/1100

IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419

Facebook:

http://www.facebook.com/kvhbeskydy