Konferencie

Klub vojenskej histórie Beskydy pravidelne organizuje a spoluorganizuje medzinárodné vedecké konferencie venované udalostiam I. svetovej vojny.

Realizované konferencie: