Expedície

Jednou z hlavných činností Klubu vojenskej histórie Beskydy je tiež mapovanie vojnových cintorínov z I. svetovej vojny v zahraničí. Spoločne s partnermi zo zahraničia tiež pomáhame s obnovou týchto miest. Naše združenie absolvovalo už niekoľko expedícii do zahraničia, zameraných na tieto činnosti.