Odborný seminár “Slovensko a I. svetová vojna”

14. Okt 2017 | Autor: | Rubrika: Akcie KVH Beskydy

V priestoroch Štátnej vedeckej knižnice Košice sa 12. októbra 2017 uskutočnil odborný seminár “Slovensko a I. svetová vojna”. Cieľom seminára bolo širokej laickej verejnosti priblížiť udalosti I. svetovej vojny, ktoré intenzívne zasiahli aj územie súčasnej Slovenskej republiky. Odborníci zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Českej republiky a Slovinska prezentovali príspevky venované bojovej činnosti na území Slovenska, ale aj účasti vojakov z územia Slovenska na frontoch I. svetovej vojny.

KE_01

Okrem príspevkov venovaných historickým témam boli prezentované aj prednášky zamerané na možnosti prepojenia vojenskej histórie a turizmu. Príkladom môže byť prezentácia vojensko-historických pamiatok v NP Poloniny. Svoje skúsenosti z využitia vojenskej histórie pri rozvoji turizmu prezentovali aj naši kolegovia zo Slovinska.

KE_03

Posledný blok seminára bol zameraný na prezentáciu netradičných foriem prezentácie témy I. svetovej vojny najmä pre mladú generáciu. Na základe niekoľkoročných skúsenosti bolo konštatované, že mladú generáciu je možné zapojiť do aktivít spojených s pripomínaním si I. svetovej vojny.  Je však potrebné zvoliť správnu formu a vhodné aktivity.

KE_04

Súčasťou seminára bola aj exkurzia na bojisko I. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku. Exkurzia sa uskutočnila piatok 13. októbra 2017.

The conference is organised as activity within project NETWORLD – NETWORKING IN PRESERVING THE FIRST WORLD WAR MULTICULTURAL HERITAGE IN THE DANUBE COUNTRIES

The NETWORLD project is co-funded by EUROPEAN UNION funds (ERDF and IPA).

Intereg danube

Uložiť

Uložiť

Be Sociable, Share!

Komentáre sú deaktivované.