Obnova vojnového cintorína z I. svetovej vojny v obci Zbojné

Neďaleko obce Zbojné sa nachádza vojnový cintorín z I. svetovej vojny. Keď sme v roku 2008 písali publikáciu Mementá prvej svetovej vojny, konštatovali sme, že tento cintorín nie je momentálne možné identifikovať a môžeme ho považovať za zaniknutý. V jari 2014 sa nám plochu cintorína podarilo lokalizovať. Pietne miesto bolo zarastené náletovými drevinami. Napriek tomu, že sa nachádza len niekoľko metrov od cestnej komunikácie, vztýčený človek sa kvôli hustému porastu na plochu cintorína nedostal.

Vojnový cintorín je pozostatkom bojovej činnosti, ktorá pri obci prebiehala od jesene 1914 do jari 1915. Na ploche cintorína je pochovaných vyše 100 vojakov najmä rakúsko-uhorskej a nemeckej armády. Pochovaných tu je pravdepodobne aj niekoľko vojakov ruskej armády. Vojnový cintorín projektoval známy maďarský architekt József Lamping, ktorý v čase I. svetovej vojny ako príslušník rakúsko-uhorskej armády navrhoval výstavbu vojenských piestnych miest na viacerých miestach severovýchodného Slovenska.

Z_01

Prvá fáza obnovy vojnového cintorína začala v roku 2014 po lokalizácii presnej polohy tohto pietneho miesta. Kľúčové bolo nájdenie hrobov zoradených v tvare oblúka. Po ich úspešnom zameraní dobrovoľníci plochu vyčistili. Následné porovnanie s archívnymi nákresmi jasne ukázalo, že tento vojnový cintorín má nádej na záchranu.

Z_05

Druhá fáza obnovy tohto miesta spočívala v úprave hrobov na vojnovom cintoríne podľa pôvodných nákresov, ktoré sa zachovali v archívoch na Slovensku a v Maďarsku.

Z1_sm

Celú plochu pietneho miesta sme dôsledne premerali na základe historických náčrtov. Po dôkladnom vyčistení boli hroby v teréne jasne identifikovateľné a ich poloha zodpovedala dobovým náčrtom. Až po uskutočnení týchto meraní sme sa mohli pustiť do zvýrazňovania hrobov a ďalších prác.

Z8

Dobrovoľníci postupne pracovali na úprave hrobov, ako aj čistení širšieho okolia od náletových drevín. Potrebné bolo tiež vyčistenie plochy cintorína a okolia od pňov a popadaných drevín.

ZB_5

Ďalšou fázou obnovy bolo osadenie drevených dubových krížov na upravené hroby vojakov. Nasledovala stavba podstavca centrálneho pamätníka, ako aj kamenného chodníka k pamätníku.

ZB_01

Poslednou fázou obnovy vojnového cintorína bola stavba oplotenia. Plot tvoria kamenné stĺpy doplnené drevenými prvkami z červeného smreka.

ZBO_02

Inštalovaný bol tiež centrálny pamätník. Tvorí ho kamenný andezitový podstavec v ktorom je osadený kríž kovaný z repliky pechotných zataras a ostnatého drôtu. Kríž ukoval dobrovoľník a umelecký kováč z Maďarska Gergő Törő.

ZB_02

Do obnovy vojnového cintorína sa v priebehu takmer troch rokov zapojilo niekoľko desiatok dobrovoľníkov zo Slovenska, Maďarska, Českej republiky a Poľska. Spoločne odpracovali približne 1500 dobrovoľníckych pracovných hodín. Vďaka ich úsiliu sa podarilo vojnový cintorín obnoviť do dnešnej podoby.

Zbojne_posviacka_08

Inštalovaný bol aj informačný panel s informáciami o vojnovom cintoríne v slovensko, nemeckom a anglickom jazyku.

Zbojne_posviacka_02

Posviacka vojnového cintorína sa uskutočnila 20. októbra 2017. Čestnú stráž a salvu vykonali príslušníci OS SR, akt posvätenia a modlitby zabezpečili vojenskí kňazi pravoslávneho, gréckokatolíckeho a evanjelického vierovyznania v spolupráci s miestnymi kňazmi.

DSC_1096

Rekonštrukčné práce na vojnovom cintoríne realizovali dobrovoľníci z Klubu vojenskej histórie Beskydy v spolupráci s obcou Zbojné a partnermi z Českej republiky, Poľska a Maďarska a Rakúska. Obnovu podporili Nadácia Pontis, Nadácia J&T a rakúska organizácia Čierny kríž (Das Österreichische Schwarze Kreuz).

Páči sa Vám naša práca? Môžete nás podporiť finančným darom (IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419 – do správy uveďte “dar meno, priezvisko”). Všetky takto získané zdroje sú nesmierne dôležité pre hladké fungovanie našich výskumných projektov a veľmi si ich vážime.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.