Obnova vojnového cintorína v Rokytovciach

Vojnový cintorín v obci Rokytovce je súčasťou civilného cintorína v obci. Pôvodne bol tvorený 10 hrobmi, ktoré sa v troch skupinách nachádzali roztrúsené na civilnom cintoríne. Spolu je na cintoríne pochovaných 90 obetí. Známa je identita len jednej obete, ruského podporučíka S. J. Smirnova. Stav vojnového cintorína bol zlý, niektoré hroby už zanikli. Zachovala sa iba časť voľnej plochy, obkolesená civilnými hrobmi. Obnova cintorína tak spočíva v stavbe pamätníka, ktorý symbolicky pripomenie miesto vojnového cintorína. Autorom návrhu pamätníka je Ing. Arch. Ľ. Gramata. 

Obnova cintorína začala v lete 2014. V prvej fáze bol vybudovaný základ pod pamätník. Nasledovala výstavba pamätníka z kameňa, ktorú realizovali profesionálni kamenári za pomoci dobrovoľníkov. Súčasťou obnovy bolo tiež osadenie informačnej tabule a symbolického kameňa k miestu hrobu podporučíka S. J. Smirnova. Na jar 2015 budú práce pokračovať.

R_0

RI3

ROK2

A1

ROKYT1

ROK1