Obnova vojnového cintorína Mikulášová

Pri jazde po ceste z Bardejova do Svidníka púta medzi obcami Smilno a Nižná Polianka pozornosť výrazný kopec. Vrch Kaštielik je na prvý pohľad dominantným vrcholom  a pre svoju strategickú polohu sa začiatkom roka 1915 stal dejiskom urputných bojov medzi rakúsko-uhorskou a ruskou armádou. V dôsledku týchto bojov dnes vrch poznáme aj pod názvom “Hora smrti”. Na úpätí tejto hory sa pri obci Mikulášová nachádza vojnový cintorín, na ktorom je pochovaná časť vojakov, ktorí zahynuli v priebehu bojov o túto výšinu.

CP1

Vojnový cintorín sa nachádza v lesnom poraste asi 1 km od obce Mikulášová. Pozostáva zo 110 hrobov v ktorých je pochovaných približne 180 zväčša neznámych vojakov. Vďaka niekoľkým zachovaným exhumačným protokolom poznáme mená 12 rakúsko-uhorských vojakov. Po skončení I. svetovej vojny zabezpečovali starostlivosť o toto pietne miesto orgány novovzniknutej Československej republiky. Starostlivosť začala upadať po II. svetovej vojne. Vojnový cintorín dlhé roky chátral a postupne ho pohltil les. V roku 2014 začala obnova tohto pietneho miesta.

C10

Po vyčistení plochy cintorína od náletových drevín mohli dobrovoľníci zo Slovenska, Maďarska, Poľska a Českej republiky začať s úpravou hrobov podľa dobového náčrtu. Nasledovala výstavba oplotenia po obvode celého vojnového cintorína. Rozmery cintorína sú úctyhodných 40 x 40 metrov.

C5

Väčšinu prác na vojnovom cintoríne realizovali dobrovoľníci z krajín V4. Prác sa zúčastnili aj študenti gymnázií zo Slovenska a Maďarska. V lete 2014 skupina týchto študentov dva dni pracovala na obnove tohto v pietneho miesta.

CAMP2_02

Poslednou fázou obnovy bolo osadenie krížov na hroby vojakov, podľa získaných archívnych náčrtov. Samozrejmosťou bolo tiež osadenie informačného panelu s informáciami v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Celkovo sa na vojnovom cintoríne odpracovalo vyše 1200 dobrovoľníckych pracovných hodín.

M_02

Slávnostná posviacka vojnového cintorína sa uskutočnila 29. septembra 2017. Zúčastnilo sa jej mnoho dobrovoľníkov, ktorí sa podieľali na obnove vojnového cintorína. Do pietneho aktu sa zapojilo aj vyše 30 nadšencov v dobových uniformách rakúsko-uhorskej a ruskej armády, ako aj dobová vojenská hudba.

Obnovu vojnového cintorína realizoval Klub vojenskej histórie Beskydy v spolupráci s obcou Mikulášová. Realizáciu prác podporila Nadácia Orange a rakuska organizácia Čierny kríž (Das Österreichische Schwarze Kreuz).

V roku 2018 plánujeme na vrchu Kaštielik postaviť pamätník vojakom, ktorí na tomto mieste začiatkom roka 1915 bojovali a mnohí aj zahynuli. K pamätníku povedie náučný chodník, ktorého súčasťou bude aj vojnový cintorín v Mikulášovej.

Páči sa Vám naša práca? Môžete nás podporiť finančným darom (IBAN SK45 1100 0000 0026 2306 6419 – do správy uveďte “dar meno, priezvisko”). Všetky takto získané zdroje sú nesmierne dôležité pre hladké fungovanie našich výskumných projektov a veľmi si ich vážime.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.