O vojnových cintorínoch na konferencii o Európskom kultúrnom dedičstve

Dňa 27. septembra 2018 sa v Prešove uskutočnil Festival architektúry a dizajnu, ktorého súčasťou bola konferencia venovaná značke Európske dedičstvo. Organizátormi konferencie boli Pamiatkový úrad SR a Krajský pamiatkový úrad Prešov. Teší nás, že svoje zastúpenie malo aj naše združenie a to vo forme až troch odborných referátov. Jeden prednáškový blok konferencie sa totiž venoval cintorínom z I. svetovej vojny, ktoré sú jedinečným druhom pamiatky v Prešovskom samosprávnom kraji.

Mgr. Martin Drobňák
Mgr. Martin Drobňák

Za naše združenie na konferencii vystúpil najprv Mgr. Martin Drobňák s prezentáciou venovanou vzniku a priebehu starostlivosti o vojnové cintoríny. Prednáška bola venovaná aj umeleckej a architektonickej hodnote týchto miest a formám obnovy, ktoré rešpektujú umelecko-architektonickú a tiež historickú hodnotu pietnych lokalít z I. svetovej vojny.

Prezentovali sme tiež prednášku na tému účasti vojakov z územia Slovenska na bojiskách I. svetovej vojny so zameraním na prezentáciu vojnových cintorínov, kde sú naši predkovia pochovaní. Autorom prednášky je PhDr. Radoslav Turik.

Posledným našim príspevkom bola prezentácia novovybudovaného pamätníka na bojisku na vrchu Kaštielik. Ideu pamätníka, ako aj proces jeho stavby predstavil autor pamätníka – Ing. arch. Maroš Drobňák.

Ing. arch Maroš Drobňák (KVH Beskydy). PaeDr. Anton Liška, PhD (KPÚ Prešov) a Mgr. Martin Drobňák (KVH Beskydy)
Ing. arch Maroš Drobňák (KVH Beskydy). PaeDr. Anton Liška, PhD (KPÚ Prešov) a Mgr. Martin Drobňák (KVH Beskydy)

Treba spomenúť aj prednášku pracovníka Krajského pamiatkového úradu Prešov PaeDr. Antona Lišku, PhD., ktorý informoval účastníkov konferencie o aktuálnom stave vyhlasovania cintorínov za národné kultúrne pamiatky.

Veľmi nás teší, že organizátori konferencie vyčlenili tak veľký priestor problematike vojnových cintorínov. Tieto pietne miesta sú totiž jedinečnou súčasťou kultúrneho dedičstva nielen Prešovského samosprávneho kraja, ale aj celej Slovenskej republiky.