Nová publikácia KARPATSKÝ FRONT 1914/1915

KNIHA REKLAMA

Publikácia Karpatský front 1914/1915. Publikáciu vydali Klub vojenskej histórie Beskydy a Vojenský historický ústav Bratislava. Obsahuje 25 odborných štúdii od 18 autorov  zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Celkovo 312 strán s pútavým textom, ktorý je plný nových informácii. Súčasťou publikácie je vyše sto fotografií, dobových ilustrácii a máp. Publikáciu je možné objednať na: objednavkaknihy@gmail.com

Momentálne vypredaná.

Obsah publikácie:

 • Matúš KORBA: Operácie v roku 1914 a rastúci význam karpatského bojiska
 • Martin DROBŇÁK – Matúš KORBA: Boje o mesto Humenné (23. – 28. novembra 1914)
 • Andrzej OLEJKO: Niekoľko informácií o leteckej technike a jej použití nad Haličou. Pohľad na vybrané biele miesta podkarpatského úseku východného frontu Veľkej vojny 1914/1915
 • János RÓZSAFI: Boje a vojnové cintoríny v obci Repejov a na výšine Korunková
 • János RÓZSAFI: Boje v okolí obce Soľník v marci 1915
 • Radim KAPAVÍK: Zajetí 28. pěšího pluku u Stebníku 3. 4. 1915
 • Radim KAPAVÍK: Působení 81. pěšího pluku v Karpatech na jaře 1915
 • Radoslav TURIK: Účasť „slovenských“ plukov rakúsko-uhorskej armády v karpatskej kampani 1914/1915
 • Tomasz WOŹNY: Operácie 3. rakúsko-uhorskej armády v priebehu bitky pod Gorliciami (2. – 8. mája 1915)
 • Tomasz WOŹNY: Rakúsko-uhorská 10. pešia divízia v bitke pri Brzostku 7. mája 1915
 • Radoslav TURIK: Karpatská zima 1914/1915 v spomienkach poľného podmaršala Josepha Metzgera
 • Andrzej OLEJKO: Veľká vojna v Karpatoch. Pohľad na vojnovú matematiku, geografiu, klímu a medicínu z hľadiska Rakúsko-Uhorska počas „Karpatskej vojny – Zimnej vojny“ 1914/1915
 • Ferdinand VRÁBEL: Odraz vojnových udalostí na severovýchodnom Slovensku na prelome rokov 1914/1915 v materiáloch uhorského kráľovského ministerstva vnútra, v orgánoch verejnej správy a samosprávy
 • Peter CHORVÁT: Šarišská župa 1914 – 1915
 • Béla BARTÓK: Drahý nevlastný otec (Úloha Jágerskej arcidiecézy pri obnove Hunkoviec v rokoch 1915 – 1916)
 • Róbert H. TAKÁCS: Ferenc Molnár vo „Veľkej vojne“
 • Ferdinand VRÁBEL: Boje v Karpatoch (príklady vojnovej propagandy na stránkach Národných novín júl – december 1914)
 • Viktor SZABÓ: Karpatský front 1914/1915 v zemplínskej dobovej tlači (propaganda a realita)
 • Jana ZAŤKOVÁ: Boje v Karpatoch v spomienkach vojakov
 • Norbert STENCINGER: Pastoračná činnosť poľných duchovných slúžiacich v zložkách Uhorskej kráľovskej vlastibrany v prvej svetovej vojne
 • Radoslav TURIK: Vojnový cintorín Humenné vo svetle archívnych dokumentov
 • Martin MOLNÁR: Cintoríny z prvej svetovej vojny v súčasnom okrese Michalovce
 • Kamil RUSZAŁA: Vojnové cintoríny v Haliči v zbierkach Národného archívu v Krakov
 • Roman FRODYMA: Dušan Jurkovič a jeho diela v Karpatoch
 • Tamás PINTÉR: Cholerový cintorín príslušníkov segedínskych IR46 v Tisinci. Možnosti spoločných slovensko-maďarských výskumov

Cena publikácie je 22 € + poštovné a balné.  Knihu je možné objednať na: objednavkaknihy@gmail.com

Momentálne vypredaná.

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

PODPORTE NÁS:

Páči sa Vám činnosť Klubu vojenskej histórie Beskydy. Podporte nás:

IBAN: SK4511000000002623066419

Za každý dar ďakujeme.