Na vojnovom cintoríne vo Veľkrope pribudol centrálny pamätník

V priebehu septembra 2018 finišovali práce na vojnovom cintoríne vo Veľkrope. Na dobrovoľníkov čakalo ešte veľké množstvo práce, aby sme v závere septembra mohli vojnový cintorín slávnostne posvätiť. Dokončovali sa posledné obruby hrobov a chodníky. Pokračovali tiež práce na oplotení, ako aj na úprave okolia pietneho miesta.

Práce na chodníkoch.
Práce na chodníkoch.

V priebehu septembra boli realizované aj kamenárske práce na centrálnom pamätníku. Ten navrhol Ing. arch. Marek Sobola, PhD. Pamätník je vymurovaný z lokálneho kameňa (šedý andezit). Jeho súčasťou sú drevené kríže a kovaný nápis “1914 – 1918”.

Murovanie pamätníka.
Murovanie pamätníka.
Práce na centrálnom chodníku k pamätníku.
Práce na centrálnom chodníku k pamätníku.
Dobrovoľníci zo Slovenska a Maďarska počas finalizačných prác na vojnovom cintoríne.
Dobrovoľníci zo Slovenska a Maďarska počas finalizačných prác na vojnovom cintoríne.

V závere septembra ešte budú práce na vojnovom cintoríne pokračovať. Inštalované budú kríže na hroboch. Dobrovoľníci budú tiež dokončovať úpravu okolia cintorína. Posviacka vojnového cintorína je naplánovaná na 28. septembra 2018 (piatok).